Dommerstillingene har godt omdømme, med likevel er det relativ få søkere til jobbene. – Opplevelsen av å gjøre noe meningsfullt er hovedargumentet for dommerstillingenes anseelse, sier forsker Arne Moe, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Geografisk mobilitet og relativt «dårlig lønn» antas å …

Les hele artikkelen

Mobiliserer for kunnskapsbruk

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Ivar Blikø

Seniorrådgiver. Sivilingeniør.

Les mer

Per Reidar Næss

Seniorrådgiver. Siviløkonom. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker. Cand.polit. Sosialøkonomi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Margrete Hembre Haugum

Seniorforsker. Dr.ing. Organisasjon og ledelse.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Gunnar Nossum

Seniorrådgiver. Høgskolekandidat. Landbruksøkonomi

Les mer

Håkon Sivertsen

Seniorrådgiver. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Arne Moe

Forsker. Cand.polit. Statsvitenskap

Les mer

Bjørn Terje Grøttheim

Seniorrådgiver. Bachelorgrad. Bedriftsøkonom.

Les mer

Hanne Hestvik Kleiven

Seniorforsker. Phd. Statsvitenskap, mediesosiologi.

Les mer