Den nasjonale strategien for kompetansetiltak i barnehager er godt kjent, og brukes relativt mye, spesielt av kommunale barnehager. Men evalueringen avdekker at noen tiltak ikke er så arbeidsplassbasert som intensjonene tilsier.   Årets fokus i den flerårige følgeevaluering av den nasjonale strategien …

Les hele artikkelen

Tilfredse oppdragskunder

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Berit Therese Nilsen

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Hanne Hestvik Kleiven

Seniorforsker. Phd. Statsvitenskap, mediesosiologi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Seniorrådgiver. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver, forskningsleder. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Bjørn Terje Grøttheim

Seniorrådgiver. Bachelorgrad. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Gunnar Nossum

Seniorrådgiver. Høgskolekandidat. Landbruksøkonomi

Les mer

Magnus Lillemark

Rådgiver. Bachelorgrad. Multimediateknologi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Randi Ann Fagerholt

Forsker. Mastergrad. Sosiologi.

Les mer

Margrete Hembre Haugum

Seniorforsker, forskningsleder. Dr.ing. Organisasjon og ledelse.

Les mer

Ivar Blikø

Seniorrådgiver. Sivilingeniør.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Per Reidar Næss

Seniorrådgiver. Siviløkonom. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer