Stiftinga Hilmar Alexandersen vurderer mulighetene for å ta en større rolle i arbeidet med vern av immateriell kulturarv. – Potensialet er til stede. Stiftinga har en arbeidsform som er veldig rett i forhold til føringene for vern av immateriell kulturarv, sier Morten …

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Ivar Blikø

Seniorrådgiver. Sivilingeniør.

Les mer

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker. Cand.polit. Sosialøkonomi.

Les mer

Magnus Lillemark

Rådgiver. Bachelorgrad. Multimediateknologi.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Randi Ann Fagerholt

Forsker. Mastergrad. Sosiologi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver, forskningsleder. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Per Reidar Næss

Seniorrådgiver. Siviløkonom. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Seniorrådgiver. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Gunnar Nossum

Seniorrådgiver. Høgskolekandidat. Landbruksøkonomi

Les mer

Hanne Hestvik Kleiven

Seniorforsker. Phd. Statsvitenskap, mediesosiologi.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Bjørn Terje Grøttheim

Seniorrådgiver. Bachelorgrad. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Berit Therese Nilsen

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Margrete Hembre Haugum

Seniorforsker, forskningsleder. Dr.ing. Organisasjon og ledelse.

Les mer