Barnehagebasert kompetanseutvikling er en sentral del av strategien for å heve kompetansen til de som arbeider i barnehagen. Men til tross for at tiltaket er beskrevet i kompetansestrategien for sektoren, er innholdet uklart for mange i barnehagesektoren. – Det varierer veldig hva …

Les hele artikkelen

Immateriell kulturarv er innovasjon

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Berit Therese Nilsen

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Per Reidar Næss

Seniorrådgiver. Siviløkonom. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Randi Ann Fagerholt

Forsker. Mastergrad. Sosiologi.

Les mer

Bjørn Terje Grøttheim

Seniorrådgiver. Bachelorgrad. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Seniorrådgiver, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Magnus Lillemark

Rådgiver. Bachelorgrad. Multimediateknologi.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer