Strategien Kompetanse for framtidens barnehage skal gi barnehagesektoren et løft gjennom kurs og utdanning for alle ansattgrupper i barnehagen. Første evalueringsrapport viser at strategien er godt kjent i kommuner og barnehager, og den oppfattes som langsiktig, helhetlig og i tråd med tidligere …

Les hele artikkelen

Linn Renée Naper starter i TFoU i dag

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Bjørn Terje Grøttheim

Seniorrådgiver. Bachelorgrad. Bedriftsøkonom.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Håkon Sivertsen

Seniorrådgiver. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Hanne Hestvik Kleiven

Seniorforsker. Phd. Statsvitenskap, mediesosiologi.

Les mer

Per Reidar Næss

Seniorrådgiver. Siviløkonom. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker. Cand.polit. Sosialøkonomi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Gunnar Nossum

Seniorrådgiver. Høgskolekandidat. Landbruksøkonomi

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Ivar Blikø

Seniorrådgiver. Sivilingeniør.

Les mer

Margrete Hembre Haugum

Seniorforsker. Dr.ing. Organisasjon og ledelse.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer