icon-tfou-white.png Forskning

Teoretisk kunnskapsutvikling

FoU-bøker-b4-1200x800Kunnskap for handling

Trøndelag Forskning og Utviklinger driver forskning på velferds- og tjenesteinnovasjon, innovasjonssystemer og næringutvikling.

Programmer

Instituttet har prosjekter finansiert av Norges forskningsråd, forskningsrådsprogrammet VRI, Regionalt forskningsråd og Interreg, med sikte på vitenskapelig publisering.

Aktuell programforskning
Utvalgte vitenskapelige publiseringer

Se vitenskapelige publiseringer registrert i CRISTIN (Current Research Information SysTem In Norway) de siste årene.