icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Frosta må effektivisere skoledrifta

Frosta kommune må redusere kostnadene med flere millioner kroner de neste årene. Et arbeid ledet av Trøndelag Forskning og Utvikling foreslår reduksjoner innen oppvekstsektoren og ved å samordne ledelsen av sentraladministrasjonen og teknisk …

Les hele artikkelen

Foreslår satsing på sitkasagbruk i Nordland

Et forprosjekt har utredet muligheter for å etablere sagbruk i Midtre Hålogaland spesialet tilrettelagt for saging av sitkagran. – Ut fra tømmertilgang og markedsmuligheter avskrives ikke ideene om et eventuelt sagbruk, sier seniorrådgiver …

Les hele artikkelenTFoU-rådgivere muliggjør bedriftsnettverk

Vekst og utvikling gjennom samarbeid mellom småbedrifter er effektfullt. – Å tenke og å arbeide i lag er vanligvis lurt, sier seniorrådgiverne Ivar Blikø og Bjørn T. Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). …

Les hele artikkelen
TFoU bidro til mediemangfoldutredningen

I fjor vår gjorde forskerne Arne Moe og Hanne Hestvik Kleiven fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) en undersøkelse om nordmenns nyhetskonsum for mediemangfoldsutvalget. Nylig kom NOU 2017:7 om det norske mediemangfoldet, blant …

Les hele artikkelen


Seniorer skriver bok om utviklingsarbeid

Niels Arvid Sletterød og Roald Lysø skal summere opp 25 års erfaring med forskningsbasert prosessarbeid og evaluering. Forskerne har utviklet sin egen tilnærming til å gjennomføre utviklingsprosesser som de deler med andre gjennom …

Les hele artikkelen


Debatt om effekttariffer for nettleie

De nye strømmålerne som innføres i 2019 muliggjør andre måter å beregne nettleia og strømforbruket på. Hva tenker forbrukerne om det? – Forbrukere er åpne for nye måter å beregne nettleie på, sier …

Les hele artikkelen

Spørsmål til Barnehage-Norge 2016

Spørsmål til Barnehage-Norge er resultat av undersøkelser til barnehagesektoren i Norge, utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppene for undersøkelsen er barnehagestyrere, barnehageeiere og barnehagemyndighet.   Trøndelag Forskning og Utvikling har sammen med Norsk …

Les hele artikkelen

Domstolledelse på en ny måte

Å ha felles leder for flere tingretter gir bedre ressursutnyttelser og mindre sårbarhet, og muligheter for å samordne rutiner. Samtidig endrer det innholdet i lederjobben. – Men de gjør seg ikke selv. Alle …

Les hele artikkelen

Samarbeid om kunnskap og utvikling

Kunnskap som ressurs og utvikling i lag har vært det gjennomgående grunnlaget for arbeid med innovasjon, slo man fast på avslutningsseminaret til utviklingsprogrammet Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag (VRI). Trøndelag …

Les hele artikkelen