icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Samskaping av kunnskap

Samskaping – å bringe brukere og forskere sammen – er viktig både for å forske på de viktige problemstillingene, men også fordi det er med og letter det å ta i bruk kunnskapen …

Les hele artikkelen

Bolystteam skaper medborgere

Steinkjer kommune har utviklet en måte å samarbeide med lokalsamfunn – bolystteam – som fungere bra. – Bolystteamet er effektivt når det gjelder å bidra til å løse konkrete oppgaver, sier forsker Lisa …

Les hele artikkelen

Verdien av innbyggerinvolvering

Innbyggerne er en viktig ressurs i Kommune 3.0-logikken. – Men man må rydde unna misnøyen før man kan skape konstruktiv innbyggerinvolvering, mente Håkon Sivertsen, Trøndelag Forsking og Utvikling.   Samskaping og kunnskapspåfyll var …

Les hele artikkelen


Snåsa bør reorganisere velferdstjenestene

Økt samhandling og mer fleksibilitet er anbefalingene til Snåsa kommune når det gjelder framtidas helse-, pleie- og omsorgsarbeid. Mulighetene ligger i organisering, omsorgsboliger og helsehus.   Organisering av tjenester, behov for og tilgang …

Les hele artikkelen

Instituttene er gode på anvendt forskning

Innovasjon og kunnskap var stikkordene på tidenes første konferanse i regi av Innovasjonscampus Steinkjer. – Forskningsinstituttene er gode på å produsere praktisk kunnskap, beslutningsstøtte og underlag for politikkutforming, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag …

Les hele artikkelen

Stor interesse for å bli forsker i TFoU

43 personer har respondert på utlysningen av forskerstillinger hos Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). – I denne omgangen er vi primært på søking etter seniorer med erfaring fra vitenskapelig aktivitet og ledelse av …

Les hele artikkelen


Administrativt FOKUS i Steinkjer

Bruk av Facebook til forskningsformidling sto i fokus da Kari Anne Susegg Kvarving, Ofag, bidro med faglig påfyll til forskningsadministratorene fra seks forskjellig forskningsinstitutt i Norge.   I to dager har administrativt ansatte …

Les hele artikkelen

Mobile kunnskapsdråper for helsearbeidere

Drops heter en ny app som dropper dråper med konkret og relevant informasjon til helsearbeidere via mobiltelefonen: mikrolæring. – Selv om man har fått opplæring i hvordan arbeid utføres, blir man tryggere i …

Les hele artikkelen

TFoU etablerer tydeligere forskningsområder

For å posisjonere seg i den nasjonale forskningsverdenen har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) valgt områdene velferd og forvaltning og næringsutvikling. – Tilpasningen er et ledd i å bli tydeligere nå det gjelder …

Les hele artikkelen

Trenger flere forskere

Trøndelag Forskning og Utvikling lyser ut forskerstillinger innenfor forskningsområdene velferd og forvaltning og næringsutvikling. Søknadsfrist er 15. september 2017.   Utlysningen er åpen når det gjelder antall ansettelser og konkrete kompetanseområder. – Velferd …

Les hele artikkelen

Innovasjonspolitikk til lunsj

Sesongens første nettverkslunsj hadde innovasjonspolitikk som tema. Seniorforsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling, og kredittsjef Ulrik Hammervold, Innovasjon Norge, innledet.   – Smart spesialisering er anbefalt logikk i framtidas innovasjonspolitikk, fortalte seniorrådgiver …

Les hele artikkelen

Velferdsteknologi handler om mennesker

Når man skal ta i bruk velferdsteknologi er det viktigste å forstå hverdagen til dem som skal bruke utstyret og hvilke oppgaver teknologien skal understøtte.   Teknologien arbeider ikke av seg selv. Noen …

Les hele artikkelen