icon-tfou-white.png Om oss

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning, analyser og rådgivning.

tfou-virksomhetsomraader

Styret i Trøndelag Forskning og Utvikling består av (fv.) Marit Måøy Holm, bedriftsrådgiver. Margrete H. Haugum, ansatterepresentant; Inge Bartnes, NTE; Hanne Solheim Hansen, Nord universitet (styreleder); Sverre Konrad Nilsen, SINTEF; Vegar Rangul, Nord universitet
Styret i Trøndelag Forskning og Utvikling består av (fv.) Marit Måøy Holm, bedriftsrådgiver; Margrete H. Haugum, ansatterepresentant; Inge Bartnes, NTE; Hanne Solheim Hansen, Nord universitet (styreleder) og Sverre Konrad Nilsen, SINTEF. (Vegar Rangul, Nord universitet, var ikke til stede da bildet ble tatt.)
Oppdragsbasert

Virksomheten er i all hovedsak oppdragsbasert. Trøndelag Forskning og Utvikling AS har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd.

Eiere

Selskapet er eid av Nord universitet, SINTEF Holding AS, Sparebank1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Steinkjer kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Stjørdal kommune og ansatte.

Ledelse

Direktør i Trøndelag Forskning og Utvikling AS er Øyvind Skogvold.

Selskapet har kontor i Steinkjer, Trondheim og Namsos. Se kontaktinformasjon.

Trøndelag Forskning og Utvikling AS har NSD som sitt personvernombud for forskning og er Miljøfyrtårnsertifisert.