icon-tfou-white.png Om oss

Trøndelag Forskning og Utvikling AS (TFoU) er et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning, analyser og rådgivning.

tfou-virksomhetsomraader

Styret TFoU 2017 Vegar Rangul, Nord universitet Margrete H. Haugum, ansatterepresentant;  Sverre Konrad Nilsen, SINTEF.  Hanne Solheim Hansen, Nord universitet (styreleder)  Inge Bartnes, NTE; Marit Måøy Holm, bedriftsrådgiver;
Styret TFoU 2017: fv. Vegar Rangul, Nord universitet; Margrete H. Haugum, ansatterepresentant; Sverre Konrad Nilsen, SINTEF; Hanne Solheim Hansen, Nord universitet (styreleder); Inge Bartnes, NTE; og Marit Måøy Holm, bedriftsrådgiver.
Oppdragsbasert

Virksomheten er i all hovedsak oppdragsbasert. Trøndelag Forskning og Utvikling AS har basisbevilgning fra Norges Forskningsråd.

Eiere

Selskapet er eid av Nord universitet, SINTEF Holding AS, Sparebank1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE), Steinkjer kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Stjørdal kommune og ansatte.

Ledelse

Direktør i Trøndelag Forskning og Utvikling AS er Øyvind Skogvold.

Selskapet har kontor i Steinkjer, Trondheim og Namsos. Se kontaktinformasjon.

Trøndelag Forskning og Utvikling AS har NSD som sitt personvernombud for forskning og er Miljøfyrtårnsertifisert.