icon-news-white.png Stikkord: landbruk


Voksenagronomen – utredning av en nasjonal modell

Arbeidet utreder og foreslår en nasjonal modell for utdanning av voksne som agronomer. Staten og jordbrukets organisasjoner ble i jordbruksoppgjøret i 2016 enig om å gjennomføre en utredning av en nasjonal modell for …

Les mer

Forskning utilgjengelig for praktikere

Mange potensielle brukere av forskning opplever at kunnskapen er vanskelig tilgjengelig. Standardiserte prosjektomtaler, bedre informasjonskompetanse og opprettelse av et digitalt populærvitenskapelig arkiv foreslås som forbedringer i en ny rapport fra Trøndelag Forskning og …

Les mer

Informasjon om og kunnskap fra jordbruksforskning

Hovedmålet med denne utredningen er å Diskutere modeller og foreslå et mulig konsept for en mer samlet plattform for informasjon om jordbruksrelaterte forskningsprosjekt og kunnskap fra disse. Premisser Kunnskapsprodusenter og brukere av kunnskapen …

Les mer

Utredning av voksenagronomen

Arbeidet skal utrede ny nasjonal modell for voksenagronomen. I dag brukes ulike modeller, så mål er å forslå en standardisert og fleksibel modell for utdanningen. Innhold I prosjektet skal det gjennomføres en kartlegging …

Les mer

Kompetent bonde

Prosjektet Kompetent bonde er forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker. Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. I prosjektet …

Les mer

Lærer av internasjonalt landbruk

Nylig arrangerte prosjektet Kompetent bonde internasjonal partnersamling for å utveksle kunnskap om rådgivingsarbeidet i andre land. – Rådgivningen i ulike land påvirkes i stor grad av de utfordringene som landbruket står overfor, sier …

Les mer

Kompetanseløft trøndersk landbruk – forprosjekt

Denne rapporten fra forprosjektet Kompetanseløft trøndersk landbruk er utarbeidet som et grunnlagsmateriale for et mulig hovedprosjekt Kompetanseløft trøndersk landbruk. Rapporten tar for seg den eksisterende kunnskapen i næringa og behovet for økt kompetanse. …

Les mer

Framtidslandbruket – hvor går Tydalsbonden?

Prosjektet skal gjennomfør en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant samtlige registrerte eiere av landbrukseiendommer med dyrkajord i Tydal kommune i april og mai 2011. Spørreundersøkelsen er en del av prosjektet “Framtidslandbruket – hvor …

Les mer