icon-news-white.png Stikkord: Steinkjer kommune

Steinkjer godt egnet for å huse Landbruksdirektoratet

Steinkjer har nødvendig forutsetninger for lokalisering av Landbruksdirektoratet ved en eventuell flytting. Innherred er et attraktivt arbeidsmarked, kompetansetilgangen er god og nærhet til praksisfeltet gir gode forutsetninger for tjenesteproduksjonen.   – Steinkjer er …

Les mer


Samfunnundersøkelse i Nord-Trøndelag (SUNT)

Formål Effektmål: Utarbeide hensiktsmessige og målrettede befolkningstiltak for å fremme samfunnsdeltagelse generelt og spesielt for personer med innvandrerbakgrunn (flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere). Resultatmål: Utarbeide en løsning for samfunnsvitenskapelig datainnsamling med høy kvalitet og …

Les mer