icon-news-white.png Aktuelt

Antall treff for dette søket:

Skal lære aktivt sammen i barnehagene

Barnehagebasert kompetanseutvikling er en sentral del av strategien for å heve kompetansen til de som arbeider i barnehagen. Men til tross for at tiltaket er beskrevet i kompetansestrategien for sektoren, er innholdet uklart …

Les hele artikkelen

Diversifisering – hva er det?

I rapporten Kunnskapsgrunnlag for verdiskaping i Trøndelag anbefales diversifisering som en strategi for å utvikle Trøndelag. Men hva betyr det egentlig. – Innen regional utvikling handler diversifiserieng om å få opp nye produkt- …

Les hele artikkelen

Immateriell kulturarv er innovasjon

Hvordan ta vare på immateriell kultur var tema på et seminar under Hilmarfestivalen 2017. Å sikre levedyktighet gjennom bruk er mantraet, men å få det til er vanskelig. – Nytte er stikkordet, sa …

Les hele artikkelen

NTNU-studenter hentet lokalkunnskap

Forrige uke var et tjuetalls NTNU-studenter på studiebesøk i Steinkjerregion for å forstå mer av kommunesammenslåings-prosessene i området. Besøket startet med kunnskapspåfyll hos Trøndelag Forskning og Utvikling.   Bakgrunnskunnskap er alltid nødvendig og …

Les hele artikkelen

Myk styring i barnehagesektoren

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver fungerer bedre som pedagogisk dokument enn som juridisk styringsdokument. Den gir stort lokalt handlingsrom, men kan være krevende å oversette til konkret bruk i barnehagehverdagen. Dessuten mangler …

Les hele artikkelen

Samler inn mer barnehagedata

For fjerde året på rad spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet mer kunnskap om situasjonen i det ganske land. – Vi purrer i disse …

Les hele artikkelen

Samskaping av kunnskap

Samskaping – å bringe brukere og forskere sammen – er viktig både for å forske på de viktige problemstillingene, men også fordi det er med og letter det å ta i bruk kunnskapen …

Les hele artikkelen

Bolystteam skaper medborgere

Steinkjer kommune har utviklet en måte å samarbeide med lokalsamfunn – bolystteam – som fungere bra. – Bolystteamet er effektivt når det gjelder å bidra til å løse konkrete oppgaver, sier forsker Lisa …

Les hele artikkelen

Verdien av innbyggerinvolvering

Innbyggerne er en viktig ressurs i Kommune 3.0-logikken. – Men man må rydde unna misnøyen før man kan skape konstruktiv innbyggerinvolvering, mente Håkon Sivertsen, Trøndelag Forsking og Utvikling.   Samskaping og kunnskapspåfyll var …

Les hele artikkelen


Snåsa bør reorganisere velferdstjenestene

Økt samhandling og mer fleksibilitet er anbefalingene til Snåsa kommune når det gjelder framtidas helse-, pleie- og omsorgsarbeid. Mulighetene ligger i organisering, omsorgsboliger og helsehus.   Organisering av tjenester, behov for og tilgang …

Les hele artikkelen

Instituttene er gode på anvendt forskning

Innovasjon og kunnskap var stikkordene på tidenes første konferanse i regi av Innovasjonscampus Steinkjer. – Forskningsinstituttene er gode på å produsere praktisk kunnskap, beslutningsstøtte og underlag for politikkutforming, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag …

Les hele artikkelen

Stor interesse for å bli forsker i TFoU

43 personer har respondert på utlysningen av forskerstillinger hos Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). – I denne omgangen er vi primært på søking etter seniorer med erfaring fra vitenskapelig aktivitet og ledelse av …

Les hele artikkelen


Administrativt FOKUS i Steinkjer

Bruk av Facebook til forskningsformidling sto i fokus da Kari Anne Susegg Kvarving, Ofag, bidro med faglig påfyll til forskningsadministratorene fra seks forskjellig forskningsinstitutt i Norge.   I to dager har administrativt ansatte …

Les hele artikkelen

Mobile kunnskapsdråper for helsearbeidere

Drops heter en ny app som dropper dråper med konkret og relevant informasjon til helsearbeidere via mobiltelefonen: mikrolæring. – Selv om man har fått opplæring i hvordan arbeid utføres, blir man tryggere i …

Les hele artikkelen