Det er vanskelig å drive handverksutvikling og nettverksaktiviteter på tvers av landegrenser når deltagerne ikke kan møtes. Kornarestriksjoner gjør interregionalt samarbeid utfordrende.   – Koronapandemien gjør det vanskelig å gjennomføre norsk-svenske fellesmøter, sier Torgunn Sollid-Bolås, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er norsk …

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Tilgjengelighet og smittereduserende tiltak


Trøndelag Forskning og Utvikling praktiserer smittereduserende tiltak i tråd med myndighetens oppfordringer.
Vi er i hovedsak tilgjenglig på kontorene i Skolegata 22, Steinkjer, på telefon og e-post på vanlig måte.

Her finner du kontaktinformasjon til våre medarbeidere

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Forsker, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Torgunn Sollid-Bolås

Forsker. Mastergrad. Offentlig administrasjon/pedagogikk/skogbruk.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Ida-Camilla Løe

vitenskapelig forskningsassistent, mastergrad, helsevitenskap

Les mer

Arnhild Myhr

Seniorforsker. Doktorgrad. Helsevitenskap.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer