Enklere saksgang, økt effektivitet, bedre rettsikkerhet og bedre kompetanseutnyttelse er resultatene av ny ankeordning for jordskifterettene.   Som et resultat av at ny jordskiftelov blir satt i kraft fra 1.1.2016 blir jordskifteoverrettene avviklet og oppgavene overført til lagmannsrettene. Det innebar nye regler …

Les hele artikkelen

Tester svømmende roboter

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Berit Therese Nilsen

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Torgunn Sollid

Forsker. Mastergrad. Offentlig administrasjon/pedagogikk/skogbruk.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Randi Ann Fagerholt

Forsker. Mastergrad. Sosiologi.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Seniorrådgiver, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Arnhild Myhr

Seniorforsker. Doktorgrad. Helsevitenskap.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Magnus Lillemark

Rådgiver. Bachelorgrad. Multimediateknologi.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer