Røyrvik kommune har prøvd ut en modell hvor sykepleiere og brannetaten har hatt utvidede roller i akuttberedskapen etter at lokal ambulansetjenesten ble lagt ned. Forsøket har vært vellykket og kan ha nasjonal interesse.   Sykepleierne i kommunene og brannvesenets ansatte i Røyrvik …

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Ida-Camilla Løe

vitenskapelig forskningsassistent, mastergrad, helsevitenskap

Les mer

Håkon Sivertsen

Forsker, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Arnhild Myhr

Seniorforsker. Doktorgrad. Helsevitenskap.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Torgunn Sollid-Bolås

Forsker. Mastergrad. Offentlig administrasjon/pedagogikk/skogbruk.

Les mer