Det gjøres et omfattende arbeid med innholdet i, og oppgavene til, barnehagene i Norge. Dette arbeidet skjer både i barnehagen, i kommunene, hos Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet, og er en blanding av støtte og styring.   – Kvalitetsarbeidet i barnehagesektoren er omfattende og …

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Arnhild Myhr

Seniorforsker. Doktorgrad. Helsevitenskap.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Torgunn Sollid

Forsker. Mastergrad. Offentlig administrasjon/pedagogikk/skogbruk.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Forsker, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Magnus Lillemark

Rådgiver. Bachelorgrad. Multimediateknologi.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Ida-Camilla Løe

vitenskapelig forskningsassistent, mastergrad, helsevitenskap

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Randi Ann Fagerholt

Forsker. Mastergrad. Sosiologi.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer