Kunnskapsinnholdet i prosjektene er det primære kriteriet ved vurdering av finansieringsbistand gjennom DistriktsForsk og Regionalt forskning fond.   «Kvalitet» framheves som viktig for å finansiere forskning. I forskning betyr kvalitet ny kunnskap og vitenskapelig aksepterte arbeidsmåte. – Man skal flytte kunnskapsfronten og …

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Arnhild Myhr

Seniorforsker. Doktorgrad. Helsevitenskap.

Les mer

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Torgunn Sollid

Forsker. Mastergrad. Offentlig administrasjon/pedagogikk/skogbruk.

Les mer

Ane Marte Andersson

Seniorforsker. Doktorgrad. Industriell økonomi og teknologiledelse.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Magnus Lillemark

Rådgiver. Bachelorgrad. Multimediateknologi.

Les mer

Randi Ann Fagerholt

Forsker. Mastergrad. Sosiologi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Håkon Sivertsen

Seniorrådgiver, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Berit Therese Nilsen

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer