Stor avstand mellom gårdbrukerens hverdag og forskernes kunnskap er utfordrende for landbrukssektoren. Det er lange tradisjoner for bruk av rådgivere som «oversettere», men deres rolle er blitt mer etterspørselsdrevet og mangslungen.   Rådgiving og formidling av ny kunnskap overfor gårdbrukere har lang …

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Bjørn Terje Grøttheim

Seniorrådgiver. Bachelorgrad. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Berit Therese Nilsen

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Seniorrådgiver, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Randi Ann Fagerholt

Forsker. Mastergrad. Sosiologi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Magnus Lillemark

Rådgiver. Bachelorgrad. Multimediateknologi.

Les mer

Torgunn Sollid

Forsker III. Mastergrad. Offentlig administrasjon/pedagogikk/skogbruk.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Arnhild Myhr

Forsker II, mastergrad, helsevitenskap.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Per Reidar Næss

Seniorrådgiver. Siviløkonom. Bedriftsøkonomi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Sylvi Thun

Forsker II, doktorgrad, psykologi.

Les mer