Nord universitet satser på blågrønn utvikling i Trøndelag og Nordland. Trøndelag Forskning og Utvikling er en av prosjektpartnerne.   Nylig var det invitert til dialogmøte mellom BGINN – Blågrønt innovasjonssenter Nord – sine trønderske prosjektpartnere og sentrale samarbeidsaktører om hvordan de skal …

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Tilgjengelighet og smittereduserende tiltak


Trøndelag Forskning og Utvikling praktiserer smittereduserende tiltak i tråd med myndighetens oppfordringer.
Vi er i hovedsak tilgjenglig på kontorene i Skolegata 22, Steinkjer, på telefon og e-post på vanlig måte.

Her finner du kontaktinformasjon til våre medarbeidere

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Forsker, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Ida-Camilla Løe

vitenskapelig forskningsassistent, mastergrad, helsevitenskap

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Torgunn Sollid-Bolås

Forsker. Mastergrad. Offentlig administrasjon/pedagogikk/skogbruk.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Arnhild Myhr

Seniorforsker. Doktorgrad. Helsevitenskap.

Les mer