Blir man mer eller mindre innovativ av dagens corona-hendelser? Kriser fører til endring. Hvordan forandres innovasjonskraften i InnoCamp i disse tider?   Som ledd i følgeforskning av InnoCamp gjennomføres en undersøkelse av hvordan covid-19 viruset utbruddet påvirker samskapingsambisjonene i InnoCamp. Det planlegges …

Les hele artikkelen
Gå til arkivet

Hjemmekontor og tilgjengelighet


Trøndelag Forskning og Utvikling praktiserer hjemmekontor i tråd med myndighetens oppfordringer.
Fra 18. mai 2020 blir det en opptrapping av tilstedeværelsen på kontorene i Skolegata 22, Steinkjer.
Vi er tilgjengelig både på telefon og e-post på vanlig måte.

Her finner du kontaktinformasjon til våre medarbeidere

Vi er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Gå til arkivet

Linn Renée Naper

Seniorforsker. PhD. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Lisa Ekmann

Forsker. Mastergrad. Samfunnsgeografi.

Les mer

Torgunn Sollid-Bolås

Forsker. Mastergrad. Offentlig administrasjon/pedagogikk/skogbruk.

Les mer

Camilla Louise Bjerkli

Seniorforsker. Doktorgrad. Geografi.

Les mer

Øyvind Skogvold

Direktør. Sivilingeniør.

Les mer

Ida-Camilla Løe

vitenskapelig forskningsassistent, mastergrad, helsevitenskap

Les mer

Inghild Aldal Jørgenvåg

Kontorleder. Mastergrad. Næringsmiddelteknologi.

Les mer

Anne Sigrid Haugset

Forsker, forskningformidler. Mastergrad. Økonomisk sosiologi.

Les mer

Arnhild Myhr

Seniorforsker. Doktorgrad. Helsevitenskap.

Les mer

Roald Sand

Seniorforsker, forskningsleder. Cand.polit. Samfunnsøkonomi.

Les mer

Espen Carlsson

Seniorforsker, PhD. Samfunnsgeografi.

Les mer

Roald Lysø

Seniorrådgiver. Mastergrad. Økonomi og ledelse.

Les mer

Morten Stene

Seniorforsker, forskningsformidler. Siviløkonom HAE. Økonomi og administrasjon.

Les mer

Niels Arvid Sletterød

Seniorforsker. Dr.philos., mag.art. Filosofi, sosiologi.

Les mer

Håkon Sivertsen

Forsker, forskningsleder. Mastergrad. Kunnskaps- og innovasjonsledelse.

Les mer