Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

30 år som forsker

Niels Arvid Sletterød fikk i dag Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste i Trøndelag Forskning og Utvikling.
To stikkord rammer inn essensen av forskningen som Sletterød har gjort: evaluering og skaperkraft.

 

LANG OG TRO TJENESTE: Niels Arvid Sletterød har arbedet som forsker i 30 år ved Trøndelag Forskning og Utvikling.

Niels Arvid Sletterød har vært en sentral person i den nordtrønderske forskningsverdenen i de tretti årene han har arbeidet som forsker og forskningsleder i Nord-Trøndelag.

Sletterød begynte som forsker i Nord-Trøndelagsforskning den 1. januar i 1988. Han ble seniorforsker etter eksterne kommisjonsvurdering i 1998, og har vært både forskningssjef og avdelingsleder, avhengig av organiseringsmåte og tittelbruk.

Sletterød er magister i sosiologi. I 2012 tok han dr.philos.-graden ved Handelshøjskolen i København.

Kunnskapsarbeider

– Det er ufattelig mye kunnskap du har laget og formidlet i løpet av din karriere, sa direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han overrakte medaljen. En periode var du med i flere nasjonale prosjekt knyttet til arbeidsliv og nærvær. Evalueringen av forsøkene med enhetsfylket og analyser av den nasjonale næringshagesatsingen er andre banebrytende prosjekter.

– Mange har hatt nytte av den kunnskapen du har vært med å lage. Du har satt tydelige spor etter deg, også nasjonalt, sa Skogvold. Du har vært en av pioneren når det gjelder evalueringforskning og spesielt følgeevaluering. Som igjen har vært med å sette fokus på utvikling, læring, kreativitet og skaping – innovasjon i moderne språkbruk.

Det skapende menneske

Det Skapende Mennesket var tittelen på Sletterøds doktorgradsavhandling og handler om å skape det gode arbeidsmiljø. Avhandlingen var eksperimentell i form og oppbygging.

– Utgangspunktet til avhandlingen stammer fra arbeidslivsforskning jeg har gjorde over flere tiår, sier Sletterød.  Avhandlingen grodde fram delvis som et produkt at tidligere arbeidslivsforskning, en rekke følgeevalueringsprosjekter, forskningsrådsprogrammet Mennesket, nettverket og stedets betydning for innovasjon og arbeid med lokalsamfunnsutvikling i form av medvirkning og mobilisering.

Innlevelse og nysgjerrighet

– Mitt sterkeste bilde av deg som fagperson er den store innlevelsen du har i å formidle det faglige, sa Skogvold. Spesielt det som er knyttet til tildeles kompliserte tema som dialog, kunnskap og læring.

– Attpåtil er du fortsatt faglig eksperimenterende og kunnskapssøkende, som da du for noen år siden ga ut boka Blues og lederskap – «from good to great». Skapende og skaperkraft i ledelse. Her kombinerer du både dine musikalske interesser og evner, og den faglige nysgjerrigheten.

Kontaktinformasjon til Niels Arvid Sletterød

Share on Facebook12Google+0Tweet about this on Twitter