Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Å forvalte samiske næringsinteresser er vanskelig

SAMISK NÆRINGSINTERESSER: Espen Carlsson og Niels Arvid Slettreød, Trøndelag Forskning og Utvikling har, samme med NORUT, undersøkt hva som skjer når det blir press på arealer hvor det utøvelse av samiske næringsinteresser.
Det er store kommuneforskjeller på hvordan samiske næringsinteresser ivaretas når nasjonale og internasjonale selskaper vil bruke areal og utnytte ressurser i samiske områder. Planprosessene er vanskelige, store, formelle og tidkrevende.
– Deltagelse i demokratiske prosesser blir ekstra vanskelig når berørte parter ikke er bosatt i kommunene, sier Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har deltatt i en studie av ulike planprosesser.

 

Hva som skjer med samiske interessers legitimitet når store industriutbygginger planlegges i samiske områder var utgangspunkt for en studie av planprosesser i Kautokeino, Kvalsund og Meråker av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Norut.

Praksis varierer

– Vi har sett på hvordan samiske interesser blir fremmet, definert, vurdert og hensyntatt/oversett i lokalpolitiske beslutningsprosesser for store arealkrevede industrielle utbygginger, sier Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Det åpenbare bilde er at praksis varierer sterkt. Dette er delvis avhengig av type næringsinteresser (gruvedrift eller vindkraftutbygging), eventuelle andre samiske næringsinteresser og grad av sammenfall med lokalsamfunnets interesser.

Fire medvirkningsmåter

De samiske interessen håndteres gjennom fire hovedmåter: kommunal planleggingspraksis, lovpålagt medvirkning, supplerende medvirkningsprosesser eller aksjoner og protester.

– I Kautokeino deltok partene gjennom partipolitikk, i Kvalsund var man høringspart og deltok i ressursgrupper, mens i Meråker aksjonerte man med ikke å delta i arbeidet, sier Carlsson.

Kautokeino er i en særstilling hvor de samiske interessene er inkorporerte i de formelle politiske kanalene. Dette skyldes at Kautokeino er den viktigste reindriftskommunen i Norge. Mens i Kvalsund og i Meråker ble de samiske interessene gitt mindre legitimitet da det manglet talspersoner i de demokratiske kanalene.

Kunnskap viktig

Kunnskapsgrunnlaget om den samiske tilstedeværelsen hos de som skal forberede de lokaldemokratiske beslutningene er viktig. I følge plan og bygningslovene har planmyndigheten et stort ansvar for å ivareta samiske interesser i all planlegging.

– Vi ser at lokalnivået ikke alltid er i stand til å fatte endelige beslutninger, sier Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling. Enkelte ganger må sakene løftes opp på høyere forvaltningsnivå og inkludere Sametinget, Fylkesmannen og reindriftsforvaltningen.

Deltagelse i de demokratiske prosessene blir ekstra vanskelig når man som berørt ikke er bosatt eller registrert i kommunen der planarbeidet foregår. Dette er et kjent dilemma for reindrifta som må engasjere seg i mange planprosesser i flere kommuner, for eksempel langs flyttleia eller i de ulike beiteområdene som benyttes gjennom året.

Les mer

Nygaard, V.; Carlsson, E. og Sletterød, N.A (2017). Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan og beslutningsprosesser. Tidsskrift for utmarksforskning, nr. 2017-2.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.