Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Administrativt FOKUS i Steinkjer

FAGLIG PÅFYLL: Kari Anne Susegg Kvarving, Ofag, (foran tv.) fortalte om Facebook i forskningsformidling, mens Inghild Aldal Jørgenvåg (foran th.) var vertskap. John Helge Vik, Møreforsking (bak fv.); Bjørg Haukereid, Vestlandsforsking; Anne Lise Skaar, Vestlandsforsking; Oddbjørn Wiik Vatnar, Telemarksforskning; Tor Kristensen, Nordlandsforskning og Katrin Austnes, Østlandsforskning deltok ivrig i diskusjonene.
Bruk av Facebook til forskningsformidling sto i fokus da Kari Anne Susegg Kvarving, Ofag, bidro med faglig påfyll til forskningsadministratorene fra seks forskjellig forskningsinstitutt i Norge.

 

I to dager har administrativt ansatte i FOKUS-instituttene – de tidligere regionale forskningsinstituttene –  vært samlet hos Trøndelag Forskning og Utvikling i Steinkjer for å utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

– Vi har et årlig fellesmøte for å oppdatere hverandre og diskutere felles muligheter, problemstillinger og utfordringer, sier kontorleder Inghild Aldal Jørgenvåg, Trøndelag Forskning og Utvikling, som var vertskap for årets samling. Vi er alle relativt små institutter, med tilsvarende små administrasjoner, så det er viktig å ha et felles fagmiljø på tvers av instituttene for å diskutere hverdagens arbeidsoppgaver.

Faglig påfyll

– Det blir mye utveksling av erfaringer, men vi har hvert år et tema hvor vi løfter blikket og får litt faglig påfyll, sier Jørgenvåg. I år var ekstern kommunikasjon fagtemaet.

I tillegg til en gjennomgang av hvordan Trøndelag Forskning og Utvikling tenker om ekstern kommunikasjon ved Morten Stene, snakket Kari Anne Susegg Kvarving, Ofag, om bruk av elektroniske medier og sosiale kanaler til forskningsinformasjon.

Løsere i snippen

– Nettsidene er navet i kommunikasjonsaktivitetene. Men Facebook er en for viktig kanal til å overse den, sa Kvarving. Det er tross alt 3,8 millioner norske brukere på Facebook, og om ikke alle er interessert i forskning så er mange det – og flere kan bli det.

Kvarving utfordret instituttene på å bli litt «løsere i snippe» på Facebook, og vise fram litt andre sider av virksomhetene også, uten at det går utover seriøsiteten og kvaliteten på innholdet.

Deltagere fra seks institutter

Samlingen hadde deltagere fra Telemarksforskning, Møreforskning, Vestlandsforsking, Østlandsforskning, Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling.