icon-tfou-white.png Aktiv Respons – Trygghetsalarm V 3.0

Aktiv Respons skal utvikle velferds- og trygghetsteknologi basert på åpne standarder.

aktiv-respons-logoer


Utstilling i råfhushallen things4web

Aktuelt fra prosjektet
Om prosjektet

Prosjekt har som formål å utvikle nye generasjoner trygghetshjelpemidler basert på enkel hverdagsteknologi. Målet er å utvikle en teknologisk plattform hvor man kan koble til nye hjelpemidler etter hvert som behovene ender seg.

Fra dagens analoge fasttelefonbaserte trygghetsalarmer er stegene, digitalisering, åpne standarder, sensorbasert varsling, integrerte løsninger og lokal intelligens.

Prosjekt skal både prøve ut teknologier, kartlegge brukerønsker og vurdere framtida med hensyn på samfunnsøkonomisk gevinstpotensial og muligheter.

Prosjekteier er Steinkjer kommune. Les mer om prosjektet her: Fullstendig prosjektbeskrivelse og TFoUs prosjektside.

Partnere

Prosjekt er et samarbeid mellom Steinkjer kommune, Demo Steinkjer, CTMLyng AS, FourC AS, Nice Industridesign AS, Sikom AS, Trollhetta AS og Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

 

Opstartmøte prosjekt trygghetsalarm 3.0 fv. Lisa Ekmann, TFoU Øyvind Loeng, Sikom Kjetil Bø, Trollhetta Stein Jystad, CTM Lyng Ivar Blikø, TFoU Pål Skjager Løber, FourC Tor Rune Skoglund, FourC Inger Marie BAkken, TFoU Ida Erksdatter Brobakke, Nice Industridesign Marig Strugstad, Steinkjer kommune Eli Ringseth, Steinkjer kommune
Prosjektleder Lisa Ekmann, TFoU; Øyvind Loeng, Sikom; Kjetil Bø, Trollhetta; Stein Jystad, CTM Lyng; Ivar Blikø, TFoU; Pål Skjager Løberg, og Tor Rune Skoglund, FourC; Inger Marie Bakken, TFoU; Ida Eriksdatter Brobakke, Nice Industridesign; Marit Strugstad, Steinkjer kommune og Eli Ringseth, Steinkjer kommune.