Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Allsidig og anvendt forsker i startgropa

I SKJÆRINGSPUNKTET: – Innovasjon og nettverk er noe av det jeg håper å få arbeide mye med etter hvert, sier nytilsatt forsker Torgunn Sollid Trøndelag Forskning og Utvikling.
Nettverksbasert innovasjon, og spesielt opp mot naturbaserte næringer, er noe av det Torgunn Sollid ønsker å bruke tida på framover. Nyttig kunnskap som skaper verdier er idealet.

 

Sollid har utdanning innen jordbruk, skogbruk, pedagogikk og offentlig administrasjon og har praksis både som prosjektleder, utviklingsagent og bonde.

– Fagbakgrunnen ser kanskje ut som et sammensurium, med det er en rød, for ikke å si grønn, tråd i dette, sier Torgunn Sollid, som begynte som forsker III i Trøndelag Forskning og Utvikling fra årsskiftet.
– Forståelsen for biologiske prosessene er min «faglige grunnmur», med forankring i de grønne næringene.  Pedagogikken er kunnskapsdimensjonen, mens kompetanse innen offentlig administrasjon er viktig i en såpass offentlig regulerte næringer.

Innovasjon og samarbeid

– Og nettopp samspillet mellom næring, kunnskap og forvalting er noe av det jeg håper å kunne jobbe mer med framover, sier Sollid. Innovasjon og utvikling er i dag preget av en nettverks- og samarbeidslogikk: Trippel Helix og klyngetenking er noe av terminologien.

–  Jeg har gjennom mine tidligere jobber sett hvor viktig tverrfaglig samhandlinger er for å få til ting, sier Sollid. Men samarbeid på tvers utfordrer eksisterende kulturer og krever vesentlig sosial kompetanse.

– Bakgrunnen min gjør nok også at jeg jeg primært er opptatt av anvendte problemstillinger og kunnskap som er til nytte for næringsliv eller samfunn.

Viderefører flere skogprosjekter

Sollid kommer fra jobb som prosjektmedarbeider i Kystskogbruket, i nært samarbeid med Skognæring Kyst, Arena Skog og Skognæringsforum Nordland – og viderefører flere prosjekter fra dette miljøet, blant annet Nettverksbygging og utvikling av FoU-miljø i skjæringspunktet mellom blå og grønn sektor i Nordland. Hun har bred erfaring i å samarbeide med Trøndelag Forskning og Utvikling og andre forskningsmiljøer.

Sollid er også godt i gang med å bistå som prosjektmedarbeider på flere prosjekter innen forskningsgruppen Forvaltning og næringsutvikling ved Trøndelag Forskning og Utvikling.

Kontaktinformasjon til Torgunn Sollid