Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

En amerikansk inderøyning som doktorerer i Bergen

STIPENDIAT: Erika Palmer har kontorfellesskap med Trøndelag Forskning og Utvikling.
Erika Palmer er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, men har flyttet til Inderøya og har kontorfellesskap med Trøndelag Forskning og Utvikling når hun er på trønderske trakter.

 

– Det er raust av Trøndelag Forskning og Utvikling å huse meg, sier Erika Palmer. Og veldig trivelig å ha noen å diskutere fag med og småprate med rundt lunsjbordet.

– Kan jeg gjøre litt nytte for meg innimellom, så er jo det bare hyggelig, sier Palmer. Litt engelsk språkvask og noen systemdynamiske fagdiskusjoner er noe av de kollegiale nyttebyttene som er gjort så langt.
– Hvem vet, kanskje kan dette bli en framtidig arbeidsplass også, smiler Palmer.

Tar doktorgrad på den norske velferdsmodellen

Erika Palmer gjør systemdynamiske analyser av de demografiske endinger som skje i Norge og hvilke effekter det får på framtidas velferdstjenester i sitt doktorgradsarbeid.

– Systemdynamikk er konseptuelle verktøy som muliggjør forståelse av strukturen og dynamikken i komplekse systemer. I systemdynamikk utvikles formelle datamodeller for simulering av tiltak og langsiktig utvikling i komplekse systemer, forklarer Palmer. Det vi vi gjør er egentlig å oversette teori til matematiske ligninger og gjør analyser av framtidige konsekvenser og effekter.

Ingen spåkjerring

– Men jeg er ikke noen spåkjerring, ler Palmer og understreker at dette ikke er noen krystallkule som forteller hva som vil skje i framtida. Jo da, vi modellerer framtida, men dette er analyser og framskrivinger basert på ulike forutsetninger og teoretiske representasjoner av situasjonen.

– Selv om systemdynamikk kanskje høres litt abstrakt og fjernt ut, så er det et verktøy som kan brukes på mange områder, sier Palmer. Og egentlig er det et meget anvendt område.

Universitet i Bergen er et av tre sentre i verden som driver med systemdynamikk.

Allsidig bakgrunn

Erika Palmers bakgrunn for øvrig er en bachelorgrad i psykologi fra University of Maryland College Park, mastergrad i bioarkeologi fra University College London og en mastergrad i industriell økologi fra NTNU.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter