Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Anbefaler nettverksenter for immateriell kulturarv

Roald Lysø
FORESLÅR NETTVERKSSENTER: Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, har utredet framtidig arbeid med immateriell kulturarv.
En aktiv kobler av interessenter, med basis i fortellertradisjoner og aktiv bruk av teknologi, er hovedgrepene som foreslås i det framtidige arbeidet med immateriell kulturarv.

 

Stiftinga Hilmar Alexandersen kan være vertskap for et nettverksenter for immateriell kulturarv, i en rolle som mellomromsaktør, er konklusjonen etter dialog med organisasjoner og enkeltpersoner som arbeider med immateriell kulturarv. Det anbefales videre at sentret har basis i temaområdet muntlige fortellinger, tradisjoner og uttrykk. 

– En viktig del av mandatet for arbeid har vært å avklare hvilken rolle et slikt senter skal ha, sier seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forsking og Utvikling som har gjennomført arbeidet. I tillegg lå det i oppdraget å se på markedsmulighetene.

Et permanent nav

Det er et behov for koordinering av arbeid med immateriell kulturarv og utvikle lærings- og delings­arenaer.

Rollen til et slikt senter blir å være et permanent nav som kan etterspørre behov, kompetanser og ideer, og fylle ut mellom­rommene mellom de ulike aktørene. Både mellom enkeltaktører (organisasjoner, institusjoner, næringsaktører og frivilligheten) og mellom forvaltings­nivåene (nasjonal, regionalt, lokalt).

– Behovet for, og berettigelsen av et slikt senter, er tett koblet til beskrivelser og prioriteringer i de nylig framlagte kulturmeldingen og frivillighetsmeldingen, sier Lysø.

Identitet og ytringsfrihet

I kulturmeldingen pekes det på kulturens samfunnsbyggende kraft og at kunst og kultur kan skape refleksjon og innsikt om verdier, samfunnet og hva det vil si å være individ i et samfunn. Kulturarven representerer både felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier. Både form av materielle strukturer og som immaterielle tradisjoner, verdier og praksiser, medvirker kulturarven til å skape identitet, innsikt, engasjement og en følelse av å høre til samt være med på å forme den kulturelle identiteten deres.

I frivillighetsmeldinga er en opptatt av å skape en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillig sektor som representerer et demokrati preget av ytringsfrihet der den enkelte får bruke ressursene sine og oppleve mestring i samspill med hverandre.

Samskapingsmotor

Den foreslås at Stiftinga Hilmar Alexandersen er formell eier. Senterets arbeid vil måtte preges av å påvirke andres atferd – å være en nettverksentreprenør og mellomromsaktør. Dette gir direkte føringer for å tenke i retning av samarbeid/nettverk, samstyring og samproduksjon (co-creation) som verdiskapingsressurser og -drivere og sentrale kompetanseområder.

– Fellesnevneren for arbeidet til nettverksentreprenøren er å koordinere, skape muligheter og få ting til å skje, sier Lysø.

Teknologi som virkemiddel

Oppgaver og arbeidsform vil være møteplasser, kurs, nettverk, medvirkning og bredde og mangfold i  sterk kobling til både brukere, kunnskaps- og kulturbærere, formidlere.

Teknologi vil være et viktig virkemiddel i arbeidet både i form av digital kurator, visningsrom, distribuerte løsninger, teste ut nye løsninger og formidling på nye måter og metodeutvikling.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.