Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Åpenlyst glad – for Innovasjonscampus

SIGNERING:  Foran fra venstre Leif Hjulstad i Nord-Trøndelag Bondelag, Halvor Holmli i Distriktssenteret, Anna Bjørken i Norsk institutt for bioøkonomi, Øyvind Skogvold i Trøndelag Forskning og Utvikling og Svein Roar Lindseth i Drivhuset. Andre rekke fra venstre Hanne Solheim Hansen i Nord Universitet, Anstein Lyngstad i Norsk landbruksrådgivning Trøndelag, Karin Hovde i KUN, Hilde Klavestad i Nord-Trøndelag 4H, Jon Rannem og Håvard Belbo i Tlab.
Onsdag 24. mai 2017 var det forpliktende signering av kontrakter for deltagerne i Innovasjonscampus Steinkjer: den framtidige samlokaliseringen av Nord universitet og 30 bedrifter. Det var en åpen, lys og glad stemning, og fokus var utvikling av Steinkjer.

 

– Innovasjonscampusen er det viktigst som skjer i Steinkjer for tida, sa ordfører Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune, da han ønsket velkommen til den formelle signeringen av innflyttingskontraktene for de virksomhetene som skal flytte i lag med Nord universitet sommeren  2019.

– Nord universitet er viktig, understreket direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), da han jublet med på vegne av forskningsmiljøene. Og TFoU skal understøtte universitet, i første rekke med anvendt næringsrettet forskning.

Optimisme

Arrangement sto i optimismens og honnørordenes lys. Preget av ord som: å åpne seg opp for omgivelsen, en base for regional utvikling, samhandling og samspill med regionene, nasjonalt midtpunkt for landbruk og bioøkonomi.

15.000 kvadratmeter

Ved årsskiftet starter bygging av et 15.000 kvadratmeter stort tilbygg ved Nord universitets anlegg i dag, til en pris av 300 millioner kroner. To tredjedeler av dette arealet skal Nord Universitet bruke, resten av arealet fylles opp av bedrifter og virksomheter innen landbruk, forsking, samfunnsutvikling og kreative yrker.

Mennesker i lag

Bygget til tross. Mange av talerne under signeringsarrangementet understrekt at Innovasjonscampus handler i første omgang om mennesker, og mennesker i lag.

– Innovasjon oppstår først når de sosiale mekanismene mellom menneskene fungerer, sier Skogvold. Innovasjonscampus Steinkjer skal bli noe mer enn et kontorbygg som deler felles kantine. Poenget er å jobbe fram en kultur for samhandling. Stikkordene er åpen innovasjon og bygge på kompetanse til Drivhuset (Lindseth reklame med flere).

Trettitalls bedrifter

I tillegg til Nord universitet sine ansatte og studenter, flytter følgende bedrifter inn: Trøndelag Forskning og Utvikling, NIBIO, Distriktssenteret, t:lab, Steinkjer næringsselskap, Intro Trainee, NÆRung, Jobbint, Nord-Trøndelag bondelag, Norsk landbruksrådgivning NT, Tine rådgivning, Allskog SA, Trøndelag skogselskap, Steinkjer regnskap, Innherred landbrukstjenester SA, Steinkjer by- og bygdeservice SA, Jon Rannem ENK, 4H Nord-Trøndelag, Kystskogbruket/Skognæring Kyst, Lindseth reklame, Designtrykk, Smart media, Smart labs, Ofag, Gidd media, Hypervisjon, IT Online, Adecco, Online 4, Norsk navigasjon og Comparativ.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter