Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Avventende hotellsituasjon i Steinkjer

HOTELLOVERNATTINGSBEHOV: – Det kan være økonomisk bærekraftig med en moderat oppgradering av hotelltilbudet i Steinkjer, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Steinkjer er i en mellomposisjon når det gjelder kapasitet, standard og attraktivitet på hotellfronten. En viss øking i behovet er sannsynlig, men det er neppe bærekraftig med store utvidelser. En moderat kapasitetsøkning og en oppgradering av møtefasilitetene til moderne standard kan være forsvarlig.

 

Hotellkapasitet i Steinkjer er stort sett tilpasset dagens normale etterspørsel. Men man har ikke kapasiteter til å huse alle når det er større arrangement i byen. Samtidig er det et potensial for vekst i hotellovernattingene hvis det gjøres noe med hotelltilbudet og byens attraktivitet.

– Det kan være økonomisk bærekraftig med en økning på 50 til 100 rom i Steinkjer, sier forsker Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Vekstpotensial

Det er et visst vekstpotensial når det gjelder møter og mindre arrangement innen offentlig sektor, mye på grunn av Steinkjers rolle som administrasjonssenter i Trøndelag fylke. Dette er anslått et vekstpotensial på mellom 4 000 og 10 000 overnattinger i året.

– I prinsippet er det et betydelig større potensial for økt antall hotellovernattinger i Steinkjer. Med det vil kreve betydelige tiltak og investeringer for å realisere dette, sier Sand.

Lite attraktiv

Steinkjer er ikke attraktivt som møte- og konferansested, og dagens hoteller oppleves å ha kun ordinær standard. Steinkjer har ikke fasiliteter til konferanser med mer enn 200 personer.

Når det ikke er klare føringer for at møter skal gjennomføres i Steinkjer velges svært ofte andre steder. Argumentene er hotellstandard, kommunikasjon, regional fordelingspolitikk og ønsker om å bruke små hoteller der alle må overnatte. Både Verdal, Stjørdal og Namsos har mer attraktive hoteller enn Steinkjer.

45 000 gjestedøgn

Det er i dag 45 000 gjestedøgn i året i Steinkjer, Gjennomsnittsbelegget er 54 prosent på årsbasis. Halvparter av besøkene er fritidstrafikk, 10 prosenter er kurs og konferanser, mens resten er annen yrkestrafikk. Disse tallene har vært stabile de siste årene.

Har snakket med brukerne

Utredninger basert på oppdaterte samfunnsanalyser, hotellstatistikk og intervju med potensielle arrangører og hotellbrukere i Steinkjer.

Arbeidet er et samarbeid mellom Hotelia AS og Trøndelag Forskning og Utvikling og utført for Steinkjer kommune.