Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

– Både bolyst og verdiskaping er viktig

BOLYST: Forsker Roald Sand i Trøndelag Forskning og Utvikling mener bolysttiltak også bør ha en verdiskapingsdimensjon i de fleste kommuner.
BOLYST: Forsker Roald Sand i Trøndelag Forskning og Utvikling mener bolysttiltak også bør ha en verdiskapingsdimensjon i de fleste kommuner.
Kommunepolitikere har ofte store forventninger til bolyst- og lokalsamfunns-utviklingstiltak som gjennomføres i kommunen, og håper at prosjektene skal slå ut i befolkningsvekst. Men ofte domineres befolkningsutviklingen av helt andre ting.
– Tiltakene kan ha gode effekter for enkeltindivider og lokalsamfunn, men disse effektene kan drukne i mange andre forhold som påvirker verdiskaping og folketall på kommunenivå, sa Sand på Distriktssenterets arbeidsverksted om attraktivitet og verdiskaping.

 

Deltakere fra seks ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer var invitert til å holde innlegg og drøfte sammenhengen mellom attraktivitet og verdiskaping på Distriktssenterets arbeidsverksted like før jul. Blant dem var Roald Sand og Margrete Haugum fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

Når gir bolyst verdiskaping?

Sentrale spørsmål på arbeidsverkstedet var: Er det en sammenheng mellom lokalsamfunnsutvikling og verdiskaping? Hvordan kan i så fall verdiskapingen i f. eks en kommune fremmes gjennom å jobbe med attraktivitet?

Roald Sand ble utfordret til å holde et innlegg om under hvilke betingelser innsats rettet mot bolyst og bosetting får betydning for lokal og regional verdiskaping. Han slo fast at jobb og bolig er grunnleggende for bosetting, og at effekter av tiltak for lokalsamfunnsutvikling ofte måles på feil nivå.

Må måle rett nivå

– Bolyst- og verdiskapingstiltak handler om å påvirke individuelle beslutningstakere – altså den enkelte innbygger, potensielle tilflyttere og bedrifter. Data på kommunenivå om for eksempel befolkningsutvikling er noe helt annet, sier Roald Sand.

Bak utviklingen i en kommunes innbyggertall ligger summen av fødsler og dødsfall, tilflytting og fraflytting. Klare effekter som skapes av gode bolyst-, samfunnsutviklings- og verdiskapingstiltak, kan derfor «drukne» når man ser på utviklingen på kommunenivå.

Boliger og jobber viktigst

Roald Sand mener at dersom bolysttiltak skal slå ut i befolkningsvekst, så må to grunnleggende forhold være på plass i kommunen:

– Det som trengs er arbeidsplasser og boliger, slik at det er reelle valgmuligheter. Uten dette er det stor risiko for at en ekstra person inn, fortrenger en annen fra å bo på stedet, sier Roald Sand.

Som et svar på spørsmålet om sammenhengen mellom bolyst og verdiskaping, konkluderte Sand med at det først og fremst er jobbskaping og manglende rekruttering som påvirker verdiskapingen og at bolysttiltak må ha fokus på dette.

Tiltak som virker

Sand mener kommunene må se kritisk på egen situasjon før de velger hvilke lokalsamfunnsutviklingstiltak de skal sette i gang. I mange tilfeller er tiltak med en klar verdiskapingsdimensjon best, det vil si at tiltakene skaper jobber, øker omsetning eller skaper ny virksomhet på stedet.

– Rene bolysttiltak har som regel en mer indirekte rolle, selv om det finnes eksempler på at trivsel og godt tjenestetilbud tiltrekker seg jobbskapende ressurspersoner. Dette skjer imidlertid relativt sjelden, sier han.

Referanse

Sand, Roald. 2015. Bolysttiltak og betydning for verdiskaping. Presentasjon Oslo 10. desember 2015, Distriktssenterets arbeidsverksted om attraktivitet og verdiskaping.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter