Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnehagene vil gjerne utvikle seg

NY RAPPORT: Den rykende ferske rapporten Spørsmål til Barnehage-Norge 2018 ble presentert for fylkesmannsembetene i forrige uke. Fra venstre Kjersti Okkelmo fra Utdanningsdirektoratet og Anne Sigrid Haugset fra Trøndelag Forskning og Utvikling.
Det nye idealet for kompetanseheving i barnehagen er utviklingsprosjekter der hele personalet deltar og får veiledning fra den lokale barnehagelærer-utdanningen. En fersk rapport fra Trøndelag Forskning og Utvikling viser at barnehagestyrere i hele landet nå forbereder seg på slike prosjekter.

 

– Barnehagestyrerne oppfatter denne nye måten for kompetanseheving er en av de viktigste føringene i rammeplanen, og de har blant annet behov for å lære å lede prosessene, sier forsker Anne Sigrid Haugset.

Rapporten «Spørsmål til Barnehage-Norge 2018» ble presentert på Utdanningsdirektoratets samling for fylkesmannsembetene 5.-6. februar. For femte år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling koordinert og gjennomført en rundspørring til hele barnehagesektoren på vegne av Utdanningsdirektoratet.

RAndi FAgerholt
PROSJEKTLEDER: Forsker Randi Ann Fagerholt, Trøndelag Forskning og Utvikling, har hatt ansvaret for sammenstillingen av dataene fra undersøkelsene.
Representative data

Prosjektleder Randi Ann Fagerholt har hatt med seg en stor gruppe kolleger i gjennomføringen, og tatt for seg en rekke tema knyttet til forvaltning av barnehagesektoren.

– Rundt regnet deltok 900 barnehagestyrere, 400 barnehageeiere og 300 kommuner i undersøkelsen, tilfeldig trukket ut slik at resultatene kan generaliseres statistisk, oppsummerer Fagerholt.

Trøndelag Forskning og Utvikling er sentral i flere større evalueringer i barnehagesektoren, og både Randi Ann Fagerholt og Anne Sigrid Haugset ser at data fra Spørsmål til Barnehage-Norge kommer til nytte på mange felt.

Svært positive til ny rammeplan

Onsdag i forrige uke dro fylkesmannsembetenes barnehageansvarlige nytte av dem i forbindelse med implementering av kompetansestrategien Kompetanse for framtidens barnehage.

– Det var kjekt å kunne vise dem tall som sa at barnehageeiere og -styrere både er positive til og ivrige etter å komme i gang med den nye rammeplanen. De har god oversikt over personalet sitt, de ser behovet for barnehagebaserte kompetansetiltak, og de etterspør støttemateriell som setter dem selv i stand til å lede disse prosessene, sier Haugset.

Videre viser også rapporten at ny rammeplan i 2017 har gjort egne roller i barnehagesektoren tydeligere, spesielt for barnehageeierne. Styrerne jobber mer med alle fagområdene i rammeplanen i 2018 enn i 2008, men det er fortsatt enkelte områder som er krevende.

Krevende med religion og filosofi

– Fagområdet Etikk, religion og filosofi oppleves som et utfordrende område for nesten 60 prosent av styrerne, og er fortsatt det området det blir jobbet minst med, understreker Haugset.

Etter å ha presentert utvalgte funn om rammeplan og kompetansekartlegging for fylkesmennene, fikk Haugset flere forespørsler om nye foredrag ute i fylkene. Det sier hun gjerne ja til, og hun synes det er veldig kjekt å se at kunnskapen som produseres i spørreundersøkelser, evalueringer og utredninger tas i bruk både raskt og aktivt i barnehagesektoren.

En sektor som etterspør kunnskap

– Jeg opplever barnehagesektoren som veldig lydhør og ivrig etter å utvikle seg, på alle nivåer. Vi føler oss privilegert som får lov til å støtte disse prosessene med kunnskap og analyser, understreker hun.

Haugset, A.S. (2019): Presentasjon av data fra rapporten Spørsmål til Barnehage-Norge 2018: Implementering av rammeplanen og kartlegging av kompetanse [lysark]. Gardermoen. Udir, Fylkesmannsamling, 5. februar 2019.