Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnehagesektoren arbeider godt med egen kompetanseutvikling

JOBBER GODT: – Interne kollegaveiledning fungerer bra i barnehagesektoren, sa forsker Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling, på UDIRs fagsamling.
Utdanningsdirektoratets (UDIR) arbeid med kompetanseheving i barnehagene ser ut til å virke. Barnehagene jobber godt og etter direktoratets intensjoner, sa forsker Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling da hun presenterte evalueringsrapport nummer tre på UDIRs fagsamling den 29. mai 2018.

 

Kompetanse for framtidens barnehage er en strategi for kompetanse og rekruttering for perioden 2014-2022. Strategien skal bidra til kompetanseutvikling for alle typer ansatte i barnehagene på den måten gi et barnehagetilbud av høy kvalitet.

– Det arbeides godt med kompetanseutvikling i barnehagene, sa Naper.  Spesielt ser det ut som interne kollegaveiledning fungere bra. Har får man til kombinasjonsprosesser ved at ulike gruppers kompetanser utvikles samtidig – og at det skjer både individuell læring og kollektiv læring samtidig.

Følger arbeidet

Denne tredje tilbakemeldingen i følgeevalueringen av arbeidet med kompetansestrategien har sett på gjennomføring av Barnehagebasert kompetanseutvikling, fagskoletilbudene inn oppvekstfag, arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning og Fylkesmannens tilretteleggingsmidler for lokal prioritering.

Ulik gjennomføring

Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som skal bidra til en utviklingsprosess på egen arbeidsplass for hele personalet. Tiltaket foregår ute i den enkelte barnehage, men hvordan det gjøres varierer, viser dypdykk i tre barnehager. I den ene barnehagen benyttes faste fagområdenettverk, i den andre gjennomføres både et barnehageprosjekt og refleksjonsgrupper i barnehagen og i den tredje barnehagen bruker de en felles, ferdig definert kompetansepakke.

Veiledning skaper kollektiv læring

Pedagoger som veileder assistenter er sentralt for å sikre kollektiv læring. I barnehagene har intern veiledning en sentral rolle i å sikre kollektiv læring. Pedagogene veileder assistentene. Pedagogene får da utviklet sine evner til prosessledelse og veiledning, mens utviklingen for assistentenes del handler mer om å øve opp refleksjon over egen praksis og kjennskap til rammeplanen.

Ledelse viktig

Barnehagestyrers ledelse spiller en stor rolle for om barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak blir satt i gang og får rammebetingelser slik at de kan drives. For styrerne i de tre barnehagene er det et poeng å velge prosjekter som er i tråd med deres faglige ståsted og gir retning for hele personalet.

Selve innholdet i tiltaket og måten det presenteres for de ansatte på er viktig. Opplevelse av at det er meningsfullt, er sentralt for de ansattes motivasjon for å delta og lære.

Tilfredse studenter

Fagskoleutdanning i oppvekstfag er et videreutdanningstilbud for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn. En spørreundersøkelse viser at fagskolestudenter i oppvekstfag har høye forventninger til studiet når de starter, og de opplever også i stor grad at forventningene innfris. Fagskolestudentene er fornøyd med organisering og innhold, både når det gjelder undervisningen på studiestedet og praksis (for de som har hatt det).

Vikarmidler muliggjør studiepermisjoner

Tilretteleggingsmidler er økonomisk støtte som barnehageeier kan søke om til dekking av kostnader i forbindelse med at ansatte ved barnehagen tar utdanning. Ansatte hos Fylkesmannen mener disse midlene kommer godt med for barnehagene og er viktig for å heve kompetansen i sektoren. Flere mener at midler som kan benyttes til vikar når den ansatte har studiepermisjon med lønn, er spesielt viktig for barnehagene.

Les mer

Linn Renée Naper (2018). Barnehagebasert kompetanseutvikling Dypdykk i 3 barnehager. Følgeevaluering Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3.  [lysark]. UDIRs fagsamling for fylkesmennene. Gardermoen 29. Mai 2018.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.