Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnehagesektoren jobber godt med rammeplanen

SPØRSMÅL TIL BARNEHAGE-NORGE: Forskerne Linn Renée Naper og Randi Ann Fagerholt, Trøndelag Forskning og Utvikling, har analysert svar fra 1000 barnehagestyrere, 450 barnehageeiere og 300 kommunale barnehageansvarlige.
For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant mange tema i årets undersøkelse var mat og måltider i barnehagen, implementering av ny rammeplan og beredskapsarbeid.
– Barnehagesektoren ser ut til å jobbe systematisk og godt med implementeringen av den nye rammeplanen, sier forsker Randi Ann Fagerholt i TFoU.

 

Den årlige spørreundersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge ble gjennomført for fjerde gang i november 2017, og rapporten ble nylig overlevert til oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet. Spørringene gir viktig styringsinformasjon både til Kunnskapsdepartementet og de ulike avdelingene i direktoratet.

Glad for mange svar

– Derfor er det svært gledelig at vi har greid å få bedre svarrater i år enn i fjor, gjennom mer informasjon og påminnelser til deltakerne. Når mange lar være å svare, er det også en viss fare for at resultatene kan bli skjeve, sier forsker Randi Ann Fagerholt i TFoU.

Cirka 1000 barnehagestyrere, 450 barnehageeiere og 300 kommunale barnehageansvarlige har svart på undersøkelsen. Temaene variere fra år til år, og denne gangen var en viktig del av undersøkelsen viet implementering av ny rammeplan for barnehagen.

Jobber godt med rammeplan og måltider

– Svarene viser at kjennskapen til den nye rammeplanen er god i alle ledd. Fylkesmannens og de kommunale barnehagemyndighetenes bidrag i implementeringen har vært viktige for barnehagene. Hele sektoren jobber tilsynelatende godt med implementeringen, noe som kanskje skyldes at man i dag er mer rutinert på å jobbe med styring i form av en rammeplan, sier Linn Naper.

Årets undersøkelse har kartlagt matvanene i barnehagene. Det er vanligst at barna har med seg matpakke til frokost, men at barnehagen lager og serverer lunsj og ettermiddagsmat. Fiskepålegg, grønnsaker og frukt tilbys daglig i det store flertallet av barnehagene.

– Måltidene er forankret i barnehagens årsplan, og de brukes bevisst som en del av det pedagogiske opplegget hos flertallet av barnehagene, sier Fagerholt.

Mindre kontakt med politiet

Barnehagene jobber også med beredskap og forebygging av alvorlige hendelser, og andelen barnehager som har gjennomført beredskapsøvelser har økt fra 2015 til 2017.

– Barnehagene synes imidlertid å ha fått mindre kontakt med politiet fra 2016 til 2017. I 2016 oppga 42 prosent at de hadde hatt møte med politiet for å drøfte og få informasjon om beredskapsarbeid. I 2017 var andelen litt overraskende sunket til 29 prosent, påpeker Randi Ann Fagerholt.

Referanse

Fagerholt, Randi Ann, Linn Renée Naper, Håkon Sivertsen, Anne Sigrid Haugset, Berit Therese Nilsen og Morten Stene. 2018. Spørsmål til Barnehage-Norge. Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. TFoU-rapport 2018:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.