Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnehagesektoren jobber godt med rammeplanen

SPØRSMÅL TIL BARNEHAGE-NORGE: Forskerne Linn Renée Naper og Randi Ann Fagerholt, Trøndelag Forskning og Utvikling, har analysert svar fra 1000 barnehagestyrere, 450 barnehageeiere og 300 kommunale barnehageansvarlige.
For fjerde år på rad har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjort nasjonale rundspørringer til barnehagestyrere, -eiere og kommuner, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant mange tema i årets undersøkelse var mat og måltider i barnehagen, implementering av ny rammeplan og beredskapsarbeid.
– Barnehagesektoren ser ut til å jobbe systematisk og godt med implementeringen av den nye rammeplanen, sier forsker Randi Ann Fagerholt i TFoU.

 

Den årlige spørreundersøkelsen Spørsmål til Barnehage-Norge ble gjennomført for fjerde gang i november 2017, og rapporten ble nylig overlevert til oppdragsgiver Utdanningsdirektoratet. Spørringene gir viktig styringsinformasjon både til Kunnskapsdepartementet og de ulike avdelingene i direktoratet.

Glad for mange svar

– Derfor er det svært gledelig at vi har greid å få bedre svarrater i år enn i fjor, gjennom mer informasjon og påminnelser til deltakerne. Når mange lar være å svare, er det også en viss fare for at resultatene kan bli skjeve, sier forsker Randi Ann Fagerholt i TFoU.

Cirka 1000 barnehagestyrere, 450 barnehageeiere og 300 kommunale barnehageansvarlige har svart på undersøkelsen. Temaene variere fra år til år, og denne gangen var en viktig del av undersøkelsen viet implementering av ny rammeplan for barnehagen.

Jobber godt med rammeplan og måltider

– Svarene viser at kjennskapen til den nye rammeplanen er god i alle ledd. Fylkesmannens og de kommunale barnehagemyndighetenes bidrag i implementeringen har vært viktige for barnehagene. Hele sektoren jobber tilsynelatende godt med implementeringen, noe som kanskje skyldes at man i dag er mer rutinert på å jobbe med styring i form av en rammeplan, sier Linn Naper.

Årets undersøkelse har kartlagt matvanene i barnehagene. Det er vanligst at barna har med seg matpakke til frokost, men at barnehagen lager og serverer lunsj og ettermiddagsmat. Fiskepålegg, grønnsaker og frukt tilbys daglig i det store flertallet av barnehagene.

– Måltidene er forankret i barnehagens årsplan, og de brukes bevisst som en del av det pedagogiske opplegget hos flertallet av barnehagene, sier Fagerholt.

Mindre kontakt med politiet

Barnehagene jobber også med beredskap og forebygging av alvorlige hendelser, og andelen barnehager som har gjennomført beredskapsøvelser har økt fra 2015 til 2017.

– Barnehagene synes imidlertid å ha fått mindre kontakt med politiet fra 2016 til 2017. I 2016 oppga 42 prosent at de hadde hatt møte med politiet for å drøfte og få informasjon om beredskapsarbeid. I 2017 var andelen litt overraskende sunket til 29 prosent, påpeker Randi Ann Fagerholt.

Referanse

Fagerholt, Randi Ann, Linn Renée Naper, Håkon Sivertsen, Anne Sigrid Haugset, Berit Therese Nilsen og Morten Stene. 2018. Spørsmål til Barnehage-Norge. Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. TFoU-rapport 2018:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.