Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnevernvakta – faglig god, men sårbar

Lysø
MÅ UTVIKLES: – Framtidige krav gjør at oraniseriengen av barneversvakta må styrkes, sier Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling.
I Innherred og Namdalen samarbeider 19 kommuner om barnevernvakt. Ordningen fungerer bra faglig, men trenger bedre politisk og administrativ forankring og en styrking av ledelsen framover.

 

Innherred og Namdal interkommunale barnevernvakt omfatter kommunene Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Inderøy, Leka, Levanger, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Verdal, Verran og Vikna, med Steinkjer som vertskommune.

– Vertskommunen Steinkjer får positiv vurdering fra de øvrige kommunene, sier forsker Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling. Samtidig er det et ønske om bedre og mer systematisk informasjon og dialog med de øvrige kommunene.

Faglig godt

Både barneverntjenestene og barnevernvakta er godt fornøyd med samarbeidet. Faste møter for ansatte og regelmessige møter for barnevervaktleder og barnevernleder bidrar til dette. Politiet er også fornøyde med samarbeidet når det gjelder tilgjengelighet, råd og bistand.

Bredere forankring

Det uttrykkes usikkerhet med hensyn til om barnevernvakta er godt nok forankret i kommunene både politisk og administrativt.

– Kunnskap om og forståelse for betydningen av barnevernvakta er både nødvendig og en forutsetning for at kommunene skal ha tillit til at de får de tjenester de betaler for, sier Lysø.

Sårbar

Det er bekymringer knyttet til ansattes arbeidsvilkår og organiseringen. Det gjelder både størrelsen på stillinger, rekruttering og behovet for mer aktive vakter. Akutt barnevernsarbeid er spesialarbeid og «mengdetrening» og kontinuitet er nødvendig for å opprettholde og utvikle kompetansen. I dag er ordningen sårbar.

Rutiner og administrativ ledelse må styrkes. Dette er nødvendig for å sikre god utnyttelse av ressursene, skape handlingsrom og sikre tilstrekkelig rapportering både internt og i forhold til deltakerkommunene.

Må styrke organiseringen

– Alternative organisasjonsmodeller eller en styrking av dagens ordning er nødvendig framover, sier Lysø.

Bebudete endringer i barnevernet vil forsterke kravet til kommunen om å styrke arbeidet for barn og unge gjennom å prioritere tverrfaglig forebyggende arbeid, inklusive akutt-tjenester utenom barnevernets ordinære åpningstid.

Dette vil skjerpe behovet for kompetanse, samarbeid og spesialisering, og gjøre at samarbeid om spesialiserte oppgaver og løsninger om felles barnevernvakt bli enda viktigere.

Dokumenter, intervju og spørreundersøkelse

Evalueringen er basert på møtereferat, registerdata om bemanning og økonomi og dokumentstudier. Det er foretatt intervju med ledere i barnevernet og ansatte hos fylkesmannen, og gjennomført en spørreundersøkelse til de ansatte i barnevernsvakta