Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnevernvakta har svart til forventningene

Sivertsen-Haugan-1915-1200
UTREDET: Håkon Sivertsen har deltatt i evalueringen av felles barnevernsvakt for fem kommuner i Nord-Trøndelag.
I 2014 inngikk fem kommuner samarbeid om felles barnevernvakt i Steinkjer i helgene, og erfaringene fra samarbeidet er gode. En av utfordringene er en trang kommuneøkonomi. Barnevernsvakta fikk prosjektmidler til de to første driftsårene, disse trappes kraftig ned i år og fra 2017 må kommunene selv finansiere de cirka 1,8 millioner kronene ordningen koster. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har gjort en evaluering av barnevernvaktsamarbeidet på oppdrag fra vertskommunen Steinkjer.

 

Alle kommuner er pålagt å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, også når behovet oppstår i helga. Dette har ofte ført til at barnevernsleder i kommunen «aldri går av vakt» og i praksis er tilgjengelig for tilkalling på kvelder, i helger og høytider. Dette sliter på ansatte.

– I sentrale strøk er det ikke uvanlig med barnevernsvakt, som rykker ut og tar seg av barn og unge når det oppstår alvorlige situasjoner i familien i helga. Trondheim har en slik barnevernsvakt, sier Håkon Sivertsen i TFoU.

Etablerte vaktsamarbeid

I 2014 gikk kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger, Inderøy og Verran sammen om en barnevernvaktordning, der Steinkjer var vertskapskommune. Stillingene som ble lyst ut som barnevernvakt i helga var populære, og fikk sterke søkere som var faglig interessert i akuttarbeid.

I perioden mars til oktober i fjor hadde barnevernvakta i alt 48 henvendelser, som gjaldt til sammen 60 barn og unge. Det er politiet som oftest tar kontakt med vakta.

Et bedre tilbud til utsatte barn og unge

Evalueringen viser at barnevernsvakta har svart til forventningene hos kommunene som valgte å delta, og spesielt er barnevernslederne fornøyd med ordningen. Beredskapen og rettssikkerheten for barn og unge med en krevende familiesituasjon er bedret gjennom ordningen, og barnevernleder kan ta fri med god samvittighet i helga.

Også de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag fikk tilbud om å bli med på samarbeidet. Grunner de oppgir for å ikke delta handler blant annet om stor geografisk avstand til Steinkjer.

Økonomi og kvalitet

– For kommunene i Nord-Trøndelag har deltakelse i samarbeidet vært en avveining mellom ønsket om å gi en god barnevernstjeneste også i helgene, geografiske avstander, kostnader og hensynet til arbeidssituasjonen til de som jobber i barnevernet, sier Håkon Sivertsen.

Oppstarten av barnevernvakta ble støttet med statlige midler i 2014 og 2015. Det koster omtrent 1,8 millioner kroner årlig å ha barnevernvakta operativ. Da er det gjort enkelte innsparinger i forhold til den opprinnelige planen: Flere timer med passiv vakt, at barnevernvakta ikke trer i funksjon før klokken 18.00 på fredager og at ansatte får en annen opplæring enn det som var planlagt.

Må betale alt selv i 2017

De ansatte i barnevernvakta mener hospitering hos barnevernsvakta i Trondheim er den beste formen for opplæring, men man valgte i stedet en rimeligere løsning.

– I 2016 må kommunene finansiere hoveddelen av dette selv, og det har de funnet rom for i budsjettene. I 2017 må kommunene bære hele kostnaden, og barnevernvakta må levere så godt arbeid at kommunestyrene er villig til å prioritere dette som en fast ordning, sier Sivertsen.

 

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter