Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Barnevernvakta har svart til forventningene

Sivertsen-Haugan-1915-1200
UTREDET: Håkon Sivertsen har deltatt i evalueringen av felles barnevernsvakt for fem kommuner i Nord-Trøndelag.
I 2014 inngikk fem kommuner samarbeid om felles barnevernvakt i Steinkjer i helgene, og erfaringene fra samarbeidet er gode. En av utfordringene er en trang kommuneøkonomi. Barnevernsvakta fikk prosjektmidler til de to første driftsårene, disse trappes kraftig ned i år og fra 2017 må kommunene selv finansiere de cirka 1,8 millioner kronene ordningen koster. Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har gjort en evaluering av barnevernvaktsamarbeidet på oppdrag fra vertskommunen Steinkjer.

 

Alle kommuner er pålagt å gi barn og unge nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, også når behovet oppstår i helga. Dette har ofte ført til at barnevernsleder i kommunen «aldri går av vakt» og i praksis er tilgjengelig for tilkalling på kvelder, i helger og høytider. Dette sliter på ansatte.

– I sentrale strøk er det ikke uvanlig med barnevernsvakt, som rykker ut og tar seg av barn og unge når det oppstår alvorlige situasjoner i familien i helga. Trondheim har en slik barnevernsvakt, sier Håkon Sivertsen i TFoU.

Etablerte vaktsamarbeid

I 2014 gikk kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger, Inderøy og Verran sammen om en barnevernvaktordning, der Steinkjer var vertskapskommune. Stillingene som ble lyst ut som barnevernvakt i helga var populære, og fikk sterke søkere som var faglig interessert i akuttarbeid.

I perioden mars til oktober i fjor hadde barnevernvakta i alt 48 henvendelser, som gjaldt til sammen 60 barn og unge. Det er politiet som oftest tar kontakt med vakta.

Et bedre tilbud til utsatte barn og unge

Evalueringen viser at barnevernsvakta har svart til forventningene hos kommunene som valgte å delta, og spesielt er barnevernslederne fornøyd med ordningen. Beredskapen og rettssikkerheten for barn og unge med en krevende familiesituasjon er bedret gjennom ordningen, og barnevernleder kan ta fri med god samvittighet i helga.

Også de øvrige kommunene i Nord-Trøndelag fikk tilbud om å bli med på samarbeidet. Grunner de oppgir for å ikke delta handler blant annet om stor geografisk avstand til Steinkjer.

Økonomi og kvalitet

– For kommunene i Nord-Trøndelag har deltakelse i samarbeidet vært en avveining mellom ønsket om å gi en god barnevernstjeneste også i helgene, geografiske avstander, kostnader og hensynet til arbeidssituasjonen til de som jobber i barnevernet, sier Håkon Sivertsen.

Oppstarten av barnevernvakta ble støttet med statlige midler i 2014 og 2015. Det koster omtrent 1,8 millioner kroner årlig å ha barnevernvakta operativ. Da er det gjort enkelte innsparinger i forhold til den opprinnelige planen: Flere timer med passiv vakt, at barnevernvakta ikke trer i funksjon før klokken 18.00 på fredager og at ansatte får en annen opplæring enn det som var planlagt.

Må betale alt selv i 2017

De ansatte i barnevernvakta mener hospitering hos barnevernsvakta i Trondheim er den beste formen for opplæring, men man valgte i stedet en rimeligere løsning.

– I 2016 må kommunene finansiere hoveddelen av dette selv, og det har de funnet rom for i budsjettene. I 2017 må kommunene bære hele kostnaden, og barnevernvakta må levere så godt arbeid at kommunestyrene er villig til å prioritere dette som en fast ordning, sier Sivertsen.

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.