Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Bergmannsparken i Malm har potensial

FORESLÅR Å JUSTERE: Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, har ledet evalueringen av Smøla Nærings- og Kultursenter KF og foreslår økt bevissthet rundt styringen og spissing av innholdet.
GIR BOLYST: Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, mener Bergmannsparken har potensial til både identitets- og verdiskaping.
Kan gruveanlegget i Malm bli et nasjonalt reisemål eller et underjordisk drivhus?
– Mulighetene er mange, men det må tenkes helthetlig og ikke tas for lett på utfordringen som må forseres, sa seniorforsker Roald Lysø, da han kommenterte framtidsvyene på et møte nylig.

 

«Hva nå?» var temaet for et møte nylig om hvordan får til verdiskaping og utvikling for lokalsamfunnet med utgangspunkt i det tidligere gruveanlegget.  Gruveområdet med grunn og bygninger eies av Verran kommune, og kommunen har opprettet selskapet Bergmannsparken AS for å videreutvikle området. Ti millioner kroner er snart brukt til oppussing, sikring og istandsetting av bygninger og anlegg etter gruvedrifta, og kommunen har visjoner for Bergmannsparken.

– Området har åpenbart et potensial for stedsutvikling og å styrke identiteten og bolysten, sa seniorrådgiver Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling, da han kommenterte planene. Men det må ses i sammenheng med utvikling av hele Malm.

Mange interessenter

12 til 15 interessenter har meldt sin interesse for å etablere seg i det rehabiliterte gruveanlegget: Gruveteateret, Frivillighetssentralen, Galleri Widergren, Malm Røde kors, Malm oppvekstsenter, Næringsparken – med flere. På møte presenterte de sine tanker og ideer.

– Det er mange utfordringer i å utvikle området med så stort spenn i virksomhetene, sa Lysø. Å blande frivillighet og næringsliv er ikke enkelt. Uten en nennsom planlegging og gode prosesser aktørene imellom kan det fort oppstå ødeleggende interessekonflikter.

Kultur og/eller industri?

Det er nærliggende å tenke kultur- og opplevelsesaktiviteter som museum, teater, musikk, galleria, utstillinger etc. og teaterstykket, og kan danne grunnlag for stedsidentitet og reisemål. Teaterstykket Eplene i Messehagen har vært en suksess, og er behørig analysert i Lisa Eksmanns mastergrad.

Gruvegangene har potensial både som deponi og drivhus Men det er betydelige utfordringer knyttet til sikkerhetstiltak. Utfordringene er å ta vare på gruvehistorien, samtidig som det skapes verdier knyttet til kultur og næringsliv.

Den mentale innstillingen er viktig

– Evalueringer av Riksantikvarens verdiskapingsprogram relatert til suksesskriterier for verdiskaping i tilknytning til kulturarv er relatert til entusiasmen og viljen blant prosjektlederne og eieren, sier Lysø. Det snakkes om at den mentale innstillingen er avgjørende.

Forhistorien

Staten tok over Fosdalens Bergverks AS og gruvedrifta etter andre verdenskrig. Gruvedrifta gikk godt i flere tiår, men utover 1990-tallet ble økonomien anstrengt. Industriministeren slo gruva konkurs i 1989, og Nye Fosdalen Bergverk ble nedlagt i 1997. Etter den tid har det foregått et kontinuerlig arbeid med å legge til rette for ny virksomhet og verdiskaping. Noe har man lyktes med, og noe har gått dårlig. Det arbeidet som nå er gjort med oppussing, sikring og istandsetting av bygninger og anlegg gir i nye muligheter for ny virksomhet i det tidligere gruveanlegget.

bermannparkenx3