Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Beslutningsstøtte en del av vår rolle

hybelhus-troender-avisa_16-11-16
HYBELHUS PÅ MÆRE: Faksimile av Trønder-avisa sin framside den 16. november 2016.
Nytt hybelhus på Mære var blant investeringene i tidenes siste budsjett for Nord-Trøndelag fylkeskommune. Bak det vedtaket har mange tenkt mye. En del av beslutningsgrunnlaget er en utredning fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).

 

Da Nord-Trøndelag fylkestinget i november vedtok å bruke 35 millioner kroner på nytt hybelhus ved Mære videregående skole var det ikke noe åpenbart valg.

De siste årene har det vært utredet og diskutert flere løsninger når det gjelder innkvartering av tilreisende elever ved Mære landbruksskole. Blant annet har Trøndelag Forskning og Utvikling vært med og klarlagt beslutningsgrunnlaget gjennom utredningen Hybelhus på Mære.

Beslutningstøtte
Margrete Haugum
PROSJEKTLEDER: Margrete Haugum, TFoU, ledet utredningen om hybelhus ved Mære landbrukskole.

– Vi tar verken æren eller ansvaret for beslutning, sier Margrete Haugum, Trøndelag Forskning og Utvikling, med et smil. Men saken er et godt eksempel på den rolle vi (Trøndelag Forskning og Utvikling) kan ha som bidragsytere i kompliserte beslutningsprosesser.

Det å «rydde» i beslutningssituasjonen og klarlegge premissene kan være et godt utgangspunkt for kunnskapsbaserte og saklige diskusjoner.

Nyttig med eksterne blikk

– Selv om det er litt å «mele vår egen kake», vil jeg skryte av Fylkeskommunen  i Nord-Trøndelag sin praksis når det gjelder å søke ekstern bistand i sin saksbehandling, sier Haugum.  Det å få et eksternt og uavhengig blikk på problemstillinger kan våre forløsende i komplekse situasjoner.

– Av alle de rollene vi skal fylle, er vi opptatt av å være en regional kunnskapspartner når noen ønsker det, sier Haugum. Vi strekker oss langt når det gjelder å bistå på kort varsle med beslutningsstøtte for regionale etterspørrere.
– Jeg klarer ikke å komme på en enes tilfelle hvor vi har måttet si nei til å hjelpe i slike situasjoner.

Hybelhuset har stor betydning

Kikker vi litt i bakspeilet på hva som ble skrevet i utredning Hybelhus på Mære i 2015 var innlending til konklusjonene at «Det er mange forhold som taler for å ha et hybelhus ved Mære Landbruksskole og det anbefales å vurdere å bygge et nytt hybelhus ved skolen. Et hybelhus vil ha stor betydning for skolens attraktivitet og utviklingsmuligheter framover. Les mer …

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter