Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Vil bidra til innovasjoner med klimaeffekter

KLIMAINVESTERINGER: Jeg ønsker å bidra til at Trøndelag sitter i førersetet innen innovasjon og klima de kommende årene, sier seniorforsker Ane Marte Andersson, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Norge skal omstille til et lavutslippssamfunn, den jobben vil nytilsatt seniorforsker være med på.
– Jeg håper å kunne bidra med verktøy og kunnskap som gjør at vi blir bedre rustet til å nå klimamålene og samtidig bidrar til næringsutvikling, sier seniorforsker Ane Marte Andersson, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Økonomi og finans er fagbakgrunnen til Ane Marte Andersson, nytilsatt seniorforsker ved Trøndelag forsking og utvikling. Med mastergrad fra NMBU (ressursøkonomi) og doktorgrad fra NTNU (industriell økonomi), har hun «beina på jorda» og forståelse for usikkerhet i investeringssammenheng.

– I Enova har jeg arbeidet med investeringsbeslutninger i både offentlig og privat sektorer – og ikke minst vært involvert i innovasjonsprosesser i grenselandet mellom nytenkende bedrifter og det offentlige virkemiddelapparatet, sier Andersson. Lærdommen herifra ønsker Andersson å omsette til gode forsknings- og utviklingsprosjekter i TFOU.

Krevende omstillinger

Norge og verden er inne i en spennende periode med slagord som «det grønne skifte» og «grønn konkurransekraft». Dette krever utvikling og innovasjon.

– Norge må nå klimapolitiske målsettinger, samtidig som verdiskaping konverteres fra oljerelatert industri til andre næringer, sier Andersson. Dette er utfordrende øvelser som krever flere typer innovasjon i nye og etablerte bedrifter og hos offentlige aktører. Løsningene vi velger i dag må forsvare sin plass i lavutslippssamfunnet.

Strukturelle innovasjoner

Innovasjonsprosesser og investeringsmuligheter med fokus på lavutslippsspørsmål, håper Andersson skal bli noe av det hun får arbeide med framover.

– Dette handler om langsiktighet og strukturelle løsninger, sier Andersson, som både trekker fram livsløpsanalyser, sirkulærøkonomi og delingsøkonomi som konkretiseringer av det.

Miljø, teknologiledelse og industriell økonomi

Andersson har sin mastergradsutdanning fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). I sin mastergrad studerte hun samfunnsøkonomiske effekter av utvidet el-nett mellom Norden og Baltikum. Doktorgraden har hun tatt innen industrielle økonomi og teknologiledelse (NTNU). Tittelen på doktorgraden var «Real options analysis of electricity investments»

– Det skjer mye spennende i Trøndelag og mange har klimafokus i sin virksomhet. Jeg ønsker å bidra til at Trøndelag sitter i førersetet innen innovasjon og klima de kommende årene, avslutter Andersson.