Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Bidrar til å utvikle barnehagepolitikken

Anne Sigrid haugset
RUNDEBORDSKONFERANSE: Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling, deltok nylig i en digital temamøte med Kunnskapsdepartementet.
Omtrent like mange kommunale og private barnehager, sektorens vide mandat og at barnehagekvalitet ikke kan måles gir spesielle styringsutfordringer for politikerne.

 

– Det offentliges styring av barnehagesektoren er det jeg forsker på i doktorgradsprosjektet mitt, blant annet med data fra TFoU-utredninger om kvalitet i barnehagesektoren, forteller Anne Sigrid Haugset fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TfoU). Hun  delte nylig forskningsfunn og faglige betraktninger om styring av barnehagesektoren med Kunnskapsdepartementet, i en digital rundebordskonferanse.

Digital rundebordskonferanse

Haugset stilte opp på kort varsel da Kunnskapsdepartementet tok kontakt og ba om en innledning i et såkalt «rundebord».  Rundebordene er temamøter med inviterte innledere og rom for diskusjon. Politisk ledelse og andre ansatte i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet bruker disse møtene til å innhente og dele kunnskap som er relevant for politikkutviklingen.

– Dette møtet ble gjennomført digitalt med 26 deltakere, og statssekretær for skole og barnehage Grunde Kreken Almeland ledet møtet. Temaet var styring og system for kvalitet i en sektor med 50 prosent private barnehager, forteller Haugset.

Tar doktorgrad på private barnehager

Til vanlig jobber Haugset som forsker i Trøndelag Forskning og Utvikling, der hun har vært sentral i flere større, nasjonale utredninger om barnehagesektoren. Akkurat nå har hun permisjon for å ta doktorgrad ved Nord universitet. Datamateriale fra utredninger hun har jobbet med i TFoU brukes nå i avhandlingen hennes, som handler om hvordan de private barnehagene er integrert i offentlige styringssystemer.

– Som forsker vil jeg gjerne jeg at kunnskapen jeg produserer skal komme til nytte for noen, også utenfor det akademiske miljøet. Her fikk jeg en unik sjanse til å dele forskningsfunnene våre og min egne betraktninger rundt dem med de som former systemet jeg forsker på, framholder Haugset.

Viktig å se sammenhenger

Denne sjansen brukte Haugset til å peke på sammenhenger mellom måten de private barnehagene føyes inn i sektoren på, behovene deres for både politisk legitimitet og rasjonell økonomisk drift, og ulike forståelser av kvalitet i barnehagen. Barnehagekvalitet er et tvetydig og formbart begrep, der innholdet defineres politisk og har mange dimensjoner.

– Jeg opplevde stor interesse for dette perspektivet hos tilhørerne, og de ba om å få kontakte meg igjen for å få vite mer om doktorgradsprosjektet. Det var veldig inspirerende og interessant å følge diskusjonen etter mitt og de andre to innledernes innlegg, sier Anne Sigrid Haugset.