Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Bidrar til Bedre skole

stene-haugset-0614-1200x800
ARTIKKEL: Morten Stene og Anne Sigrid Haugset har skrevet en artikkel om yrkesretting og relevans i fellesfagene, som nå kommer 100.000 norske lærere til gode gjennom bladet Bedre skole.
Anne Sigrid Haugset og Morten Stene i Trøndelag Forskning og Utvikling skriver om yrkesretting i videregående utdanning i siste utgave av bladet Bedre skole. Bedre skole er Utdanningsforbundets populærvitenskapelige tidsskrift for lærere og skoleledere, med et opplag på over 100.000 blad.
– Det er veldig kjekt å få anledning til å presentere forskningen vår gjennom Bedre skole, fordi dette bladet leses av så mange, sier Anne Sigrid Haugset.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling og NTNU Samfunnsforskning gjennomførte prosjektet Yrkesretting og relevans i fellesfagene for Kunnskapsdepartementet i perioden 2013-2014. Prosjektet resulterte i flere rapporter, og resultatene er flittig brukt i Utdanningsdirektoratets arbeid med skoleutvikling innen yrkesfag. Også foredrag med presentasjon av resultater fra yrkesrettingsprosjektet har vært etterspurt.

Å yrkesrette fellesfagene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene vil si at læreren gjør fagene relevante for elevene ved å knytte dem opp mot det yrket eleven utdanner seg til. Temautgaven av bedre skole har tre artikler om yrkesretting, sett både fra Utdanningsdirektoratets, forskernes og fellesfaglæreres ståsted.

Ikke lett å være lærer

Mange elever sliter med å fullføre videregående utdanning, spesielt blant de som velger yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Fellesfaglæreren står overfor en vanskelig, men viktig oppgave når de skal motivere yrkesfagelevene for allmenne fag som norsk, matematikk, engelsk og naturfag.

– Vår artikkel presenterer det vi fant da vi spurte skoleledere, fellesfaglærere og elever i vg1 om yrkesretting i deres hverdag. Den gir et slags oversiktsbilde av yrkesrettingspraksisen som finnes i skolen. Vi fant flere måter å praktisere yrkesretting på, tilpasset elevenes ønsker og behov, lærerens rammebetingelser og ulike læreplaner, sier Anne Sigrid Haugset.

I Bedre skole forteller en lærer på Halden videregående skole og en førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved lærerutdanningen om et vellykket prosjekt som gjorde naturfag relevant for elevene på Bygg- og anleggsteknikk.

FYR-prosjektet drar med hele skolen

Representanter fra Utdanningsdirektoratet presenterer det store, nasjonale prosjektet FYR – samarbeid for bedre læring på yrkesfag. Et viktig poeng i dette prosjektet har vært å hindre at den enkelte fellesfaglæreren blir stående alene med hele yrkesrettingsansvaret.

– FYR-prosjektet har samlet hundrevis av lærere både i yrkesfagene og allmennfagene, samt skoleledelsen, for å gi dem verktøy og bistand til å skape en samarbeidskultur rundt yrkesretting og relevans. Vi i TFoU har også bidratt med innlegg på disse samlingene, der målet har vært å utvikle skolens kollektive kapasitet, sier Morten Stene.

Et veldig etterspurt prosjekt…

I følge de to forskerne er det ikke ofte resultater fra et forsknings- eller utredningsprosjekt er så etterspurt og blir så raskt og tydelig tatt i bruk som det som har vært tilfelle med yrkesrettingsprosjektet.

– Det har vært en jevn strøm av forespørsler om å dele disse forskningsresultatene på ulike måter, og vi har forsøkt å stille opp så godt vi kan. Det ligger mye motivasjon i å se at kunnskapen en produserer, kommer i bruk og oppleves som nyttig, sier Stene og Haugset.

Haugset, A. S., & Stene, M. (2016). Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene. Bedre Skole, nr. 4, s. 27-31.