Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Bidrar til Bedre skole

stene-haugset-0614-1200x800
ARTIKKEL: Morten Stene og Anne Sigrid Haugset har skrevet en artikkel om yrkesretting og relevans i fellesfagene, som nå kommer 100.000 norske lærere til gode gjennom bladet Bedre skole.
Anne Sigrid Haugset og Morten Stene i Trøndelag Forskning og Utvikling skriver om yrkesretting i videregående utdanning i siste utgave av bladet Bedre skole. Bedre skole er Utdanningsforbundets populærvitenskapelige tidsskrift for lærere og skoleledere, med et opplag på over 100.000 blad.
– Det er veldig kjekt å få anledning til å presentere forskningen vår gjennom Bedre skole, fordi dette bladet leses av så mange, sier Anne Sigrid Haugset.

 

Trøndelag Forskning og Utvikling og NTNU Samfunnsforskning gjennomførte prosjektet Yrkesretting og relevans i fellesfagene for Kunnskapsdepartementet i perioden 2013-2014. Prosjektet resulterte i flere rapporter, og resultatene er flittig brukt i Utdanningsdirektoratets arbeid med skoleutvikling innen yrkesfag. Også foredrag med presentasjon av resultater fra yrkesrettingsprosjektet har vært etterspurt.

Å yrkesrette fellesfagene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene vil si at læreren gjør fagene relevante for elevene ved å knytte dem opp mot det yrket eleven utdanner seg til. Temautgaven av bedre skole har tre artikler om yrkesretting, sett både fra Utdanningsdirektoratets, forskernes og fellesfaglæreres ståsted.

Ikke lett å være lærer

Mange elever sliter med å fullføre videregående utdanning, spesielt blant de som velger yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Fellesfaglæreren står overfor en vanskelig, men viktig oppgave når de skal motivere yrkesfagelevene for allmenne fag som norsk, matematikk, engelsk og naturfag.

– Vår artikkel presenterer det vi fant da vi spurte skoleledere, fellesfaglærere og elever i vg1 om yrkesretting i deres hverdag. Den gir et slags oversiktsbilde av yrkesrettingspraksisen som finnes i skolen. Vi fant flere måter å praktisere yrkesretting på, tilpasset elevenes ønsker og behov, lærerens rammebetingelser og ulike læreplaner, sier Anne Sigrid Haugset.

I Bedre skole forteller en lærer på Halden videregående skole og en førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved lærerutdanningen om et vellykket prosjekt som gjorde naturfag relevant for elevene på Bygg- og anleggsteknikk.

FYR-prosjektet drar med hele skolen

Representanter fra Utdanningsdirektoratet presenterer det store, nasjonale prosjektet FYR – samarbeid for bedre læring på yrkesfag. Et viktig poeng i dette prosjektet har vært å hindre at den enkelte fellesfaglæreren blir stående alene med hele yrkesrettingsansvaret.

– FYR-prosjektet har samlet hundrevis av lærere både i yrkesfagene og allmennfagene, samt skoleledelsen, for å gi dem verktøy og bistand til å skape en samarbeidskultur rundt yrkesretting og relevans. Vi i TFoU har også bidratt med innlegg på disse samlingene, der målet har vært å utvikle skolens kollektive kapasitet, sier Morten Stene.

Et veldig etterspurt prosjekt…

I følge de to forskerne er det ikke ofte resultater fra et forsknings- eller utredningsprosjekt er så etterspurt og blir så raskt og tydelig tatt i bruk som det som har vært tilfelle med yrkesrettingsprosjektet.

– Det har vært en jevn strøm av forespørsler om å dele disse forskningsresultatene på ulike måter, og vi har forsøkt å stille opp så godt vi kan. Det ligger mye motivasjon i å se at kunnskapen en produserer, kommer i bruk og oppleves som nyttig, sier Stene og Haugset.

Haugset, A. S., & Stene, M. (2016). Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene. Bedre Skole, nr. 4, s. 27-31.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.