Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Blå sektor er kunnskapsorientert

balder-hydrolicer-1200x800Majoritet av bedriftene innen blå sektor i Namdalen kjøper og bruker forskning i sitt arbeid for å bli stadig bedre.
– Og det har de ikke tenkte å slutte med, sier Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling. Blå sektor vil gjerne samarbeide med Nord universitet og lokale underleverandører.

 

– Marin sektor i Namdalen er opptatt av å bruke lokale bedrifter som underleverandører og er positiv til å samarbeide med Nord universitet, men da må universitetet og de andre kunnskapsmiljøene vise hva de duger til, sier Bjørn Terje Grøttheim, Trøndelag Forskning og Utvikling, har gjennomført en kartlegging av blå sektor i Namdalen for Nord universitet.

Blå sektor defineres som kommersielle oppdrett, fangst og høsting av fisk, kreps- og bløtdyr, tang og tare, inklusive leverandører av varer og tjenester til sektoren.

Det er spesielt innen kjerneområdene akvakultur, biovitenskap, veterinærmedisin og teknologi at det er mest aktuelt med forskningssamarbeid. På utdanningssiden er behovene muligheter for ta fagbrev lokalt og kompetanseheving på støtteområder som prosjektledelse, driftsledelse, økonomi, IKT, regelverk etc.

Nord en del av sektoren

– Det ligger mange muligheter for Nord universitet til å bli en reell kunnskapspartner for blå sektor i Namdalen, både når det gjelder tjenester, utdanning og forskning, sier Grøttheim. Nøkkelen er å bli kjent i næring og «være en del av» næringa, og på det grunnlaget utvikle samarbeid og samarbeidsområder som har nytte for alle parter. Det er viktig å bygge ned kulturforskjellene mellom akademia og næringslivet.

Bjørn Terje Grøttheim
PROSJEKTLEDER: Bjørn Terje Grøttheim, TFoU har kartlagt blå sektor i Namdalen.
Vil ha dialog

Over halvparten av de som har vært med i kartleggingsarbeidet vil ha en dialog med Nord universitet.

– Det er viktig at dette blir konkrete fagdialoger, og at Nord universitet vil og kan respondere ut fra næringslivets interesser, sier Grøttheim. Inngangen må være å utvikle prosjekter, se muligheter både faglig og økonomisk, by på kunnskap og nettverk – og være gesvint.

Viktig bransje

Blå sektor i Namdalen omsetter for 3,5 milliarder kroner og har mellom 600 og 700 ansatte. Dette utgjør 7,1 prosent av aktiviteten i Norge. Den politiske viljen til satsing i sektoren er stor, både nasjonalt regionalt og lokalt.

Kartlegging er gjennomført ved bruk av offentlig statistikk og innhenting av opplysninger fra lokalt næringsliv via et spørreskjema. Omtrent halvparten av bedrifter har delt sine planer og tanker.

Les mer om:

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter