Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Blågrønt innovasjonssenter viktig for Trøndelag

BGINN: Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet, ønsket velkommen til dialogmøtet om Blågrønt innovasjonssenter Nord.
Nord universitet satser på blågrønn utvikling i Trøndelag og Nordland. Trøndelag Forskning og Utvikling er en av prosjektpartnerne.

 

Nylig var det invitert til dialogmøte mellom BGINN – Blågrønt innovasjonssenter Nord – sine trønderske prosjektpartnere og sentrale samarbeidsaktører om hvordan de skal bidra til økt biobasert verdiskaping i regionen.

BGINN er et initiativ fra Nord universitet for å etablere et senter som understøtter Nord universitet sine profilområder innovasjon og blågrønn vekst. Prosjektet er et samarbeid mellom Nordland og Trøndelag, og NIBIO, Nordlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling og er medlemmer i prosjektgruppen.

INNLEGG: Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Nord sin satsing i Trøndelag

Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet, understreket i sitt innlegg at det handler om å snakke i lagt på tvers av fagområder og skape nye og komplette verdikjeder hvor marked er en kritisk komponent.

– Dette er et ledd i en langsiktig satsing i Trøndelag og Steinkjer for Nord sitt vedkommende, sa Hansen. I neste styremøte legger vi fram en sak hvor tverrfaglig bioøkonomisk satsing er en viktig komponent. Her er det gjort grundige utredninger om satsingens potensial både internt i Nord, i Trøndelag og nasjonalt.

En langsiktig senteretablering

Prosjektets mål er å etablere et senter og BGINN er et treårig arbeid for å gjennomføre nødvendig forarbeid for et innovasjonssenter. Dette arbeidet skal omfatte sonderinger, relasjonsbygging og samarbeid med nærings- og FoU-aktører gjennom organisering av møter, workshops og konferanser. Det er anslått at etableringen i seg selv vil gå over fem år.

Må redusere avstanden mellom næringsliv og forskning

– Vi forventer konkret og økt verdiskaping i regionen, sa fylkesdirektør for plan og næring Kirsten Indgjerd Værdal, Fylkesmannen i Trøndelag. Vi vet det tar tid og at den slags arbeid er vanskelig. Med det er et krav fra vår side om at det fører til konkrete handlinger og innovasjon i næringslivet, ikke bare rapporter og konferanser.

Jeg tror en av de største utforingene er avstanden mellom næringsliv og forskningsinstitusjonen er for stor, sa Værdal.

Hva kan BGINN bety for Trøndelag?

Innlegg på dialogseminaret var

3,7 millioner kroner

BGINN prosjekt har et budsjett på 3,7 millioner korner over tre år. Nord universitet går inn med en egenandel på nesten 50 prosent. Fylkesmennene i Nordland og Trøndelag går inn med 300 tusen kronerhver og prosjektpartnere går inn med 150 tusen kroner hver.

MANGE INTERESSERTE: Fullsatt sal i Steinkjer rådhus.