Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Bolystteam skaper medborgere

VIKTIG RESSURS: Det er kontinuerlig behov for dialog med frivilligheten, slik at de får et godt grunnlag til å utvikle aktivitet, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Steinkjer kommune har utviklet en måte å samarbeide med lokalsamfunn – bolystteam – som fungere bra.
– Bolystteamet er effektivt når det gjelder å bidra til å løse konkrete oppgaver, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Den understøtter frivillighetens deltakelse og stimulerer til engasjementet når det fungerer.

 

Norge leter etter lure måter å engasjere folk flest på, slik at vi alle er med og skaper en bedre hverdag og bærekraftige velferdsløsninger – såkalte medborgere.

– Frivilligheten er en viktig del av dette, sier Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Ekmann har dokumentert erfaringer fra Steinkjer kommune og deres arbeid sammen med frivilligheten om barn og unges oppvekstmiljø gjennom prosjektet OFFRI (Modeller for samhandling mellom offentlig og privat sektor).

Bolyst i lokalsamfunn

– Oppvekstmiljø handler blant annet om bo- og nærmiljø. Derfor blir det å løse hverdagsproblem og å forløse nærmiljøets muligheter en viktig del av et godt oppvekstmiljø, sier Ekmann. Og ingen er bedre til å se muligheter og umuligheter lokalt, enn de som bor der.

Bolystteam er en arbeidsmetode hvor kommunens ansvarlige møter innbyggerne lokalt for å utvikle stedet og grenda på en positiv måte. Lokalsamfunnet tar initiativene og har eierskap til ideer og tiltak.

Tillit er grunnlaget

– Steinkjer kommune har brukt denne arbeidsmetoden i flere år, og stadig forbedret den, sier Ekmann. Det vi ser er at mye kan gjøres og mye engasjement kan forløses med denne oppsøkende virksomheten når det gjøres riktig.

Noe av lærdommene er at eventuell «gruff» og misnøye må løses først, før man klarer å mobilisere det positive utviklingsengasjementet.

– Å rydde unna «gørra» er en måte å etablere tillit på, sier Ekmann. Kommunen må vis at den kan og vil løse problemene. Det er med å mobilisere energi for å gå løs på utviklingsoppgaver også.

Dialog og innspill

Generelt viser prosjektet at det er kontinuerlig behov for dialog med frivilligheten, slik at de får et godt grunnlag til å utvikle aktivitet. Det trengs også et visst minimum av infrastruktur som understøtte frivilligheten, både når det gjelder rekruttering, koordinering, opplæring og ressurser.

– Økte krav til profesjonalitet, store utskiftinger innen frivillig arbeid og lite systematisk erfaringsdeling preger frivilligheten, sier Ekmann. Det betyr at det alltid er behov for ulike typer innspill og kompetansepåfyll for å kunne bidra slik man egentlig vil.

OFFRI

Prosjektet Modeller for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI) har vært et samarbeid mellom Agder­forskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Marcelis­borg­centeret i Danmark, Steinkjer kommune og Arendal kommune. Prosjektet er finansiert av Regionale forsknings­fond Agder.

Det steinkjerbaserte delprosjektet har sett på samarbeid for inkluderende oppvekst­miljø for barn og unge konkretisert i styrking av oppvekstmiljø ved bruk av frivillige, arbeids­metoden bolystteam og kommunal tilrettelegging for framtidig samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.