Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Bolystteam skaper medborgere

VIKTIG RESSURS: Det er kontinuerlig behov for dialog med frivilligheten, slik at de får et godt grunnlag til å utvikle aktivitet, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Steinkjer kommune har utviklet en måte å samarbeide med lokalsamfunn – bolystteam – som fungere bra.
– Bolystteamet er effektivt når det gjelder å bidra til å løse konkrete oppgaver, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Den understøtter frivillighetens deltakelse og stimulerer til engasjementet når det fungerer.

 

Norge leter etter lure måter å engasjere folk flest på, slik at vi alle er med og skaper en bedre hverdag og bærekraftige velferdsløsninger – såkalte medborgere.

– Frivilligheten er en viktig del av dette, sier Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. Ekmann har dokumentert erfaringer fra Steinkjer kommune og deres arbeid sammen med frivilligheten om barn og unges oppvekstmiljø gjennom prosjektet OFFRI (Modeller for samhandling mellom offentlig og privat sektor).

Bolyst i lokalsamfunn

– Oppvekstmiljø handler blant annet om bo- og nærmiljø. Derfor blir det å løse hverdagsproblem og å forløse nærmiljøets muligheter en viktig del av et godt oppvekstmiljø, sier Ekmann. Og ingen er bedre til å se muligheter og umuligheter lokalt, enn de som bor der.

Bolystteam er en arbeidsmetode hvor kommunens ansvarlige møter innbyggerne lokalt for å utvikle stedet og grenda på en positiv måte. Lokalsamfunnet tar initiativene og har eierskap til ideer og tiltak.

Tillit er grunnlaget

– Steinkjer kommune har brukt denne arbeidsmetoden i flere år, og stadig forbedret den, sier Ekmann. Det vi ser er at mye kan gjøres og mye engasjement kan forløses med denne oppsøkende virksomheten når det gjøres riktig.

Noe av lærdommene er at eventuell «gruff» og misnøye må løses først, før man klarer å mobilisere det positive utviklingsengasjementet.

– Å rydde unna «gørra» er en måte å etablere tillit på, sier Ekmann. Kommunen må vis at den kan og vil løse problemene. Det er med å mobilisere energi for å gå løs på utviklingsoppgaver også.

Dialog og innspill

Generelt viser prosjektet at det er kontinuerlig behov for dialog med frivilligheten, slik at de får et godt grunnlag til å utvikle aktivitet. Det trengs også et visst minimum av infrastruktur som understøtte frivilligheten, både når det gjelder rekruttering, koordinering, opplæring og ressurser.

– Økte krav til profesjonalitet, store utskiftinger innen frivillig arbeid og lite systematisk erfaringsdeling preger frivilligheten, sier Ekmann. Det betyr at det alltid er behov for ulike typer innspill og kompetansepåfyll for å kunne bidra slik man egentlig vil.

OFFRI

Prosjektet Modeller for samhandling mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI) har vært et samarbeid mellom Agder­forskning, Trøndelag Forskning og Utvikling, Marcelis­borg­centeret i Danmark, Steinkjer kommune og Arendal kommune. Prosjektet er finansiert av Regionale forsknings­fond Agder.

Det steinkjerbaserte delprosjektet har sett på samarbeid for inkluderende oppvekst­miljø for barn og unge konkretisert i styrking av oppvekstmiljø ved bruk av frivillige, arbeids­metoden bolystteam og kommunal tilrettelegging for framtidig samarbeid mellom det offentlige og frivilligheten.