Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Bør videreføre og styrke Fosen barneverntjeneste

En fruppe fra barenvernet i Fosen
OVERLEVERTE RAPPORTEN: Rapporten fra evalueringen av Fosen barnevernstjeneste ble presentert for oppdragsgiver i forrige uke. Roald Lysø (tv.), Mari Kilen og Vigdis Bolås.
Samarbeidet om Fosen barnevernstjeneste bør fortsette, men det trengs en gjennomgang av oppgavefordelingen og organiseringen av arbeidet.

 

Fosen barneverntjeneste ble opprettet i 2012 og er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Indre Fosen, Leksvik, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland. Trøndelag Forskning og utvikling har evaluert tjenesten.

– De ulike samarbeidskommunene er svært ulikt organisert, noe som er en utfordring med tanke på samarbeid og tverrfaglige tiltak sammen med andre kommunale tjenester, sier prosjektleder Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Mer felles forståelse

I dag oppleves samarbeidet med skoler, barnehage, helse og politi i de enkelte kommunene som utfordrende når det gjelder roller og ansvar. Det må bli tydelig hva som er kommunenes ansvar og hva som er barnevernstjenestens ansvar.

Kommunene på Fosen må blir enige om en felles strategi og handlingsplan for å bedre oppvekstsvilkårene i kommunene. Kommunene bør ha en felles forståelse av, og forventning til, Fosen barneverntjeneste.

– Det har vært stor utskifting av ansatte i tjeneste, sier Lysø. Årsakene til det er flere, men hyppig skifte av ansatte har utfordrer organisasjonen både når det gjelder kontinuitet, kompetanse og relasjoner.

Forskerne foreslår

Kommunene bør fortsette samarbeidet om Fosen barnevern, sier forskerne. Sett opp imot nasjonale utviklingstrekk, regionale utfordringer og behovet for å rigge tjenesten for framtiden mener vi en allerede nå bør vurdere å øke bemanningen av tjenesten.

I tillegg anbefales det å:

  • samle de ansatte på tre tjenestesteder – i nye Ørland kommune, i nye Åfjord kommune og i Indre Fosen kommune.
  • gjøre en gjennomgang av lederressurs og oppgavefordeling
  • fokusere mer på barneverntjenestens systemiske rolle og arbeid i forhold til kommunene.
  • styrke arbeidet og innsatsen innen det forebyggende området
  • avklare arbeidsdelingen mellom kommunene og Fosen barneverntjenester
Forebygge og lære

– Gjennom å styrke det forebyggende arbeidet i kommunene kan kommunen over tid trolig kunne redusere veksten i behovet for barneverntjenester, sier Lysø. Det er viktig å dra veksler på det forsøksprosjektet kommunene har igangsatt for å prøve ut hvilke oppgaver kommunene i samarbeid kan ta hånd om.

 Les rapporten