Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Bør videreføre og styrke Fosen barneverntjeneste

En fruppe fra barenvernet i Fosen
OVERLEVERTE RAPPORTEN: Rapporten fra evalueringen av Fosen barnevernstjeneste ble presentert for oppdragsgiver i forrige uke. Roald Lysø (tv.), Mari Kilen og Vigdis Bolås.
Samarbeidet om Fosen barnevernstjeneste bør fortsette, men det trengs en gjennomgang av oppgavefordelingen og organiseringen av arbeidet.

 

Fosen barneverntjeneste ble opprettet i 2012 og er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommunene Indre Fosen, Leksvik, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn og Ørland. Trøndelag Forskning og utvikling har evaluert tjenesten.

– De ulike samarbeidskommunene er svært ulikt organisert, noe som er en utfordring med tanke på samarbeid og tverrfaglige tiltak sammen med andre kommunale tjenester, sier prosjektleder Roald Lysø, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Mer felles forståelse

I dag oppleves samarbeidet med skoler, barnehage, helse og politi i de enkelte kommunene som utfordrende når det gjelder roller og ansvar. Det må bli tydelig hva som er kommunenes ansvar og hva som er barnevernstjenestens ansvar.

Kommunene på Fosen må blir enige om en felles strategi og handlingsplan for å bedre oppvekstsvilkårene i kommunene. Kommunene bør ha en felles forståelse av, og forventning til, Fosen barneverntjeneste.

– Det har vært stor utskifting av ansatte i tjeneste, sier Lysø. Årsakene til det er flere, men hyppig skifte av ansatte har utfordrer organisasjonen både når det gjelder kontinuitet, kompetanse og relasjoner.

Forskerne foreslår

Kommunene bør fortsette samarbeidet om Fosen barnevern, sier forskerne. Sett opp imot nasjonale utviklingstrekk, regionale utfordringer og behovet for å rigge tjenesten for framtiden mener vi en allerede nå bør vurdere å øke bemanningen av tjenesten.

I tillegg anbefales det å:

  • samle de ansatte på tre tjenestesteder – i nye Ørland kommune, i nye Åfjord kommune og i Indre Fosen kommune.
  • gjøre en gjennomgang av lederressurs og oppgavefordeling
  • fokusere mer på barneverntjenestens systemiske rolle og arbeid i forhold til kommunene.
  • styrke arbeidet og innsatsen innen det forebyggende området
  • avklare arbeidsdelingen mellom kommunene og Fosen barneverntjenester
Forebygge og lære

– Gjennom å styrke det forebyggende arbeidet i kommunene kan kommunen over tid trolig kunne redusere veksten i behovet for barneverntjenester, sier Lysø. Det er viktig å dra veksler på det forsøksprosjektet kommunene har igangsatt for å prøve ut hvilke oppgaver kommunene i samarbeid kan ta hånd om.

 Les rapporten

 

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.