Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

BUA skaper inkludering og aktivitet

INKLUDERING OG FOLKEHELSE: – BUA er et attraktivt tilbud, sier forsker Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Utlånene øker for BUA, Steinkjers avdeling av utlånsvirksomheten Foreningen BUA. Det gjøres drøyt hundre utlån i måned.
– BUA bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge uavhengig av sosioøkonomisk status, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

BUA Steinkjer treffer alle typer familier, og er et attraktivt tilbud, viser en undersøkelse gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

– BUA Steinkjer har brukere fra 27 land og er brukt av alle typer innbyggere, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling, som har gjennomført undersøkelsen. Attpåtil er brukerne svært fornøyd med tilbudet, både servicen, ordningen og kvaliteten på utstyret

Vil låne mer

Forbedringsmuligheten ligger i utvidede åpningstider og bedre informasjon om tilbudet. Mange av de som har svart på spørreskjemaet sier de vil benytte seg av tilbudet i framtida.

– Flere sier at det å kunne la barna prøve ut ulike aktiviteter er en av lånegrunnene. Men også miljø- og ressurshensyn framheves av mange, forteller Sivertsen.

Vinter og tur

Vintersportsutstyr og turutstyr er det som topper utlånsstatistikken. 20 prosent av utlånene er sykler.

– Dominansen av vinterutstyr kan nok ha noe med den unormalt stabile vinteren vi har hatt i år, samt at de ikke-norske brukerne gjerne ikke har slikt utstyr selv, sier Sivertsen. En lånegruppe vi ikke hadde forutsett er besteforeldre. Det er gesvint å kunne låne aktivitetsutstyr til barnebarn nå de er på besøk.

Undersøkelsen er basert på informasjon til 552 personer, som har svart på et e-postbasert spørreskjema. Både brukere av BUA og ikke-brukere er spurt.

Foreningen BUA

Foreningen BUA er en sosial entreprenør som jobber for å få flere barn og unge ut i mer aktivitet og mer variert aktivitet ved å tilgjengeliggjøre sport- og fritidsutstyr. BUA-konseptet er nasjonalt, ble etablert i 2014 og har i dag 55 utlånssteder i Norge.

Les mer om Foreningen BUA