Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Byutviklingsverksted inspirerte

SMART: Joakim Dørum, Green adviser AS, på Byutviklingsverksted i Levanger 28. og 29. november 2019.
Immaterielle ressursers betydning for bærekraftig byutvikling var tema for byutviklingsverkstedet i Trehusbyen Levanger nylig. Innleggene omfattet alt fra å aktivere tradisjonell handverkskompetanse til kreative hverdagsløsninger og kulturarv.

 

– Mye nyttig, sier Torgunn Sollid-Bolås, Trøndelag Forskning og Utvikling, som er prosjektleder for Interregprosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte, og henviser til Byutviklingsverkstedet som gikk av stabelen i Trehusbyen Levanger i slutten av november.

Innleggene var mange og formen var både foredrag, stevnemøter og verksteder. Tema for konferansen var kulturarv, kunst og mennesker som ressurs.  Se programmet her.

Trehusbyen Levanger

– Bare det at det foregikk i Trehusbyen Levanger, gjorde det interessant for håndverksprosjektet, sier Sollid-Bolås. Flere av innleggene var bokstavelig talt nevenyttige.

Joakim Dørum fra Green advisers AS snakket om gamle byggeteknikker på ny måter. Det ligger mye bygningsteknisk kunnskap og kompetanse i gammelt håndverk, som kan videreføres og videreutvikles i moderne byggeteknikker. Man trenger ikke å gi på båten kompetansen fordi om teknikkene utvikler seg. Snarere tvert i mot gir ny teknologi økt anvendelse for gamle teknikker og kompetanse.

STOR INTERESSE: 130 deltagere på Byutviklingsverksted i Levanger 28. og 29. november 2019.
Kommunene viktig for å forløse immaterielle ressurser

Mange snakket om kulturarv, immaterielle ressurser og sirkulærøkonomi sin betydning  for å små- og mellomstore byer mer levende, attraktive og bærekraftige.

Arne Holm fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR/Oslomet var tydelig på at suksessfaktoren for å aktivere de immatereielle – de ikke synlige – verdiene er kommunal tilstedeværelse, fokus og arbeidsmåter.

– De kommunale planprosessen er viktig, sa han. I planprosessene løfter man opp det som er betydningsfull for utviklingen framover. Og mener kommunen at immaterielle verdier er viktig, så er plassen å artikulere og gjøre noe med det i de kommunale planene.

130 deltagere

Det var ca. 130 deltagere på  konferansen.

– Mange kommunepolitikere ga uttrykk for at de ikke kjente til Interreg, forteller Sollid-Bolås, som benyttet anledningen til å snakke både om Interreg som ordning og prosjektet Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens Gröna Bälte som var medarrangør i konferansen.