Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Dansk påfyll og inspirasjon

sonderborg-modellen
SØNDERBORG-MODELLEN: Landsbylaugene er eksempler på organisering av medborgerskap Sønderborg kommune i Danmark.
Nylig arrangerte prosjektet OFFRI – Modeller for samarbeid mellom offentlig og privat sektor – studietur til Danmark.
– Mest inspirerende var tenkningen rundt det å skape energi ved å gi frivilligheten ansvar og handlingsrom, framfor å organisere den i hjel, sier seniorforsker Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

På programmet sto et besøk i Sønderborgkommune og deres modell med landsbylaug; MarselisborgCenteret, et kunnskapssenter for rehabilitering; Sager som Samler, borgerdrevne og selvorganiserte sosiale nettverk; Horsens Synd By, et samarbeidssenter for helse og forebygging; Den Gamle by i Aarhus, et museum som brukes aktivt i demensarbeid og en innføring i The Social Innovation Lab Kent sin demensomsorgsmodell.

Medborgerskap

– Gjennomgående var tenkingen nedenfra og opp, og vi fikk presentert ulike måter dette ble gjort på, sier forsker Lisa Ekmann, Trøndelag Forskning og Utvikling. En annen fellesnevner var ubyråkratiske og raske grep for å få satt ting ut i livet.

Gjennomgående var grepene å skape muligheter for aktivt medborgerskap.

– Vi besøkte flere ulike «sentre» hvor formålet var å underbygge engasjement fra enkeltpersoner eller grupper og sette det ut i livet, sier Ekmann. Saker som samler, MarselisborCenteret og Sund By Butikken er alle eksempler på det.

Museum mot demens

Et annet veldig konkret eksempel var Den gamle by i Aarhus, hvor et museum var tilrettelagt, og ble brukt, i demensarbeidet.

– Enkelt sagt var det lagt en ramme rundt ulike historiske hus og hjem hvor de demente ble invitert inn og museet ble brukt aktivt i erindringsformidling, forteller Ekmann. Det ble fortalt at brukerne fikk masse ny energi, og at besøkene «satt i» i ukesvis etterpå.

OFFRI

Prosjektet Modeller for samarbeid mellom offentlig og privat sektor (OFFRI) er et toårig prosjekt i regi av Agderforskning, hvor Trøndelag Forskning og Utvikling og MIDTLab i Danmark er forskningspartnere. Målet med prosjektet er å utvikle modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor.

I tillegg samarbeides det med Arendal kommune og Steinkjer kommuner og de frivillige organisasjonene Med hjerte for Arendal og Steinkjer Røde Kors.

Lokal nytte

Studieturen ble organisert av Med hjerte for Arendal, og besto av en delegasjon på 38 personer. De aller fleste fra Arendal kommune.

Representanter fra de nordtrønderske samarbeidspartnerne var: Marianne Vollen, Vigdis Wibe Henriksen og Lene Vibeke Rønning deltok fra Steinkjer kommune, Anne Ulvin og Siw Anita Kokås fra Steinkjer Røde Kors og Håkon Sivertsen og Lisa Ekmann fra Trøndelag Forskning og Utvikling.

– Vi nordtrønderne gjorde felles forberedelser til turen og diskuterte gjennom de ulike besøksmålene. Det opplevdes veldig nyttig, forteller Sivertsen. Vi skal gjøre tilsvarende etterarbeid for å se hva som kan være aktuelt å prøve ut lokalt.

Les/se mer om:

Les også: Hvordan skal offentlig og frivillig sektor samarbeide?