Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Debatt om effekttariffer for nettleie

naper-polyteknisk-0917-a3-1200x800
INNLEDER: Seniorforsker Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling, innledet til debatt i Polyteknisk forum for samfunnsdebatt i Oslo nylig.
De nye strømmålerne som innføres i 2019 muliggjør andre måter å beregne nettleia og strømforbruket på.  Hva tenker forbrukerne om det?
– Forbrukere er åpne for nye måter å beregne nettleie på, sier seniorforsker Linn Renée Naper, Trøndelag Forsking og Utvikling. Men da må de for står prissystemet og konsekvensene av det.

 

Er effekttariffer et forklaringsproblem? var temaet til seniorforsker Linn Renée Naper, Trøndelag Forskning og Utvikling, da hun innledet til debatt i Polyteknisk forum for samfunnsdebatt i Oslo nylig.

– Effekttariffer er basert på hvor mye strøm du bruker samtidig, og en annerledes måte å tenke strømbruk på enn forbruk av energi, sier Naper. Forbrukerne opplever det uvant å tenke i effektforbruk, men aksepterer effektprisinger når de forstår hvordan det fungerer.

Rådet til myndighetene er å forklare og kommunisere godt hvis det skal gjøres endringer.

Hva tenker forbrukerne?

Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomførte høsten 2016 en Forbrukerundersøkelse om utforming av nettleie innen elektrisitetssektoren for NVE.

Her fant man at:

  • Det er krevende å skille mellom kWh (energi) og kW (effekt)
  • Forbrukerne har lite kunnskap og bevissthet om nettleien
  • Dagens prinsipper er lite kontroversielle
  • Holdning er formbare gjennom kunnskap og forståelse
  • Forbrukerne er villig til å tilpasse seg og endre forbruksmønstrene
  • Forbrukerne er opptatt av rettferdighet og forutsigbarhet

Les mer om undersøkelsen her.

Polyteknisk Forening

Foreningens mål er å tilby samfunnspolitiske møter og faglige nettverk som er med til å utvikle samfunnet og den verden vi lever i. Polyteknisk Forening ble stiftet i Christiania den 23. juni 1852, under navnet Den polytekniske forening, og er Norges eldste forum for samfunnsdebatt. Foreningen er ikke-kommersiell og drives på frivillig basis. Foreningen er bygget opp av flere selvstendige faglige nettverk.

Møte den 28. februar 2017 var i regi av PF Energi. Andre innleder på møte var Arvid Bekjorden, DEFO (Distriktenes energiforening) og Vidar Kristoffersen – Norgesnett/Smart Energi Hvaler. Det var ca. 70 deltagere på møtet. Les mer om møtet og Polyteknisk forening.

Naper, L.R. (2017). Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet – et forklaringsproblem? [lysark]. Debattmøte 28. februar 2017. Oslo: Polyteknisk forening.