Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Delte forskning og erfaringer i Skottland

ash-scotland-0116-1200x
Innlegg på internasjonal konferanse: Forsker Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling, snakket om relevans og yrkesretting på ICSEI-konferansen i Skottland. (Foto: UDIR).
En gruppe fra Utdanningsdirektoratet, Trøndelag Forskning og Utvikling og Borgund videregående skole deltok nylig på den internasjonale konferansen ICSEI 2016 i Glasgow. Formålet var blant annet å dele erfaringer fra skoleutviklingsprosjektet FYR og forskning på hvordan yrkesretting av fellesfagene gjør skolehverdagen mer relevant og interessant for elevene.
– Arbeidet med yrkesretting av fellesfagene føyde seg inn i rekken av gode eksempler på konferansen, der målet var å øke læringsutbytte og utjevne sosiale forskjeller i skolen, sier Anne Sigrid Haugset, Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

Utdanningsdirektoratet organiserte et symposium som en del av programmet på konferansen. Tema var presentasjon av prosjektet Fellesfag-yrkesretting-relevans (FYR), og Anne Sigrid Haugset fra Trøndelag Forskning og Utvikling deltok for å presentere det forskningen sier om yrkesretting og relevans. Også to lærere og en tidligere elev ved Borgund videregående skole i Ålesund deltok i presentasjonen.

Både forskere og brukere av kunnskapen

Konferansen ICSEI 2016 ble valgt fordi den henvender seg både til forskere og til de som skal bruke den forskningsbaserte kunnskapen i arbeid med utdanning. I løpet av fire konferansedager ble det rom for en rekke symposier og parallelle framlegg av forskning og erfaringer om ulike tema.

– International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI), som arrangerer disse årlige konferansene, er en organisasjon for både praktikere, de som utformer og iverksetter politikk og forskere i utdanningsfeltet. Akkurat det er spennende, for det er i dette skjæringspunktet man kan utrette ting, sier Anne Sigrid Haugset.

Må utvikle hele systemet

I framlegget av FYR-prosjektet fikk tilhørerne høre hvordan Utdanningsdirektoratet jobber med skolekultur, samarbeid, ledelse og organisasjonsutvikling for å støtte lærerne som skal yrkesrette undervisningen sin. Denne systemorienterte tilnærmingen gikk igjen også i mange av de andre eksemplene og foredragene på ICSEI-konferansen.

– På slike konferanser får man god oversikt over hva som rører seg i forskning og utvikling innen feltet. Mange av hovedforedragsholderne la stor vekt på at god undervisning og læring ikke bare er den enkelte læreren sitt ansvar, sier Haugset.

Glad for etterspørsel etter kunnskapen

Forskningsprosjektet som Trøndelag Forskning og Utvikling og NTNU Samfunnsforskning gjennomførte om yrkesretting ble ferdigstilt for et år siden. I ettertid har det vært stor etterspørsel etter formidling av resultatene fra prosjektet i foredrag rundt i hele landet. Modeller og tidlige funn i prosjektet ble brukt aktivt da Utdanningsdirektoratet utformet programmet FYR 2014-2019.

– Det er veldig kjekt for en oppdragsforsker å se at det vi har jobbet med blir brukt og kommer til praktisk nytte, og kanskje er med på å gjøre skolegangen bedre for elevene, sier Haugset.

Les mer om ICSEI – International Congress of School Effectiveness and Improvement