Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Den nye ankeordningen for jordskifteretten er vellykket

Håkon Sivertsen
VELLYKKET: Den nye ankeordningen for jordskifteavgjørelser er vellykket, sier Håkon Sivertsen, Trøndeg Forskning og Utvikling.
Enklere saksgang, økt effektivitet, bedre rettsikkerhet og bedre kompetanseutnyttelse er resultatene av ny ankeordning for jordskifterettene.

 

Som et resultat av at ny jordskiftelov blir satt i kraft fra 1.1.2016 blir jordskifteoverrettene avviklet og oppgavene overført til lagmannsrettene. Det innebar nye regler for anke av avgjørelser i en jordskifterett.

– Hovedinntrykket fra evalueringen er at faglig har den nye ankeordningen fungert etter intensjonene, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling. Når det gjelder arbeidet med innføring av ordning og lagmannsrettenes integrering av jordskifterettene har det også stort sett gått greit. Men noen bemerkninger til forberedelsen er det, og enkelte forbedringspunkter er det med nyordningen.

Bedre og mer effektivt

Først og fremst har den nye ankeordningen gjort dert enklere for brukerne å anke. Når det gjelder effektivisering henvis det til både kostnadsbesparelser og økt fleksibilitet i bruk av jordskifterettskompetanse. Kvaliteten på lagmannsrettens behandling av saker angående bruks- og eiendomsrett har økt. Rettsikkerheten har også økt ved at dommene blir gjennomgått av flere.

«Blanda lag» gir bedre avgjørelser

Det er allmenn enighet om at det å sette sammen rettene slik at man utnytter både lagretten- og jordskifterettkompetans er en styrke.

– Litt forskjellig praksis finner vi mellom de ulike rettene når det gjelder å sette sammen rettene. Noen etterspør klarere kriterier på dette området, sier Sivertsen. Det er fortsatt litt å gå på når det gjelder å utnytte jordskifterettutredernes kompetanse optimalt. Men dette er nok hovedsakelig en innkjøringsutfordring.

Litt treghet rundt arbeidsrettslige avklaringer

Stor sett synes det som de praktiske og administrative forberedelsen har gått bra. Men det påpekes at en del arbeidsrettslige avklaringer kom sent. Spesielt jordskifteutrederne har følt på det med informasjon om den nye situasjonen. Dessuten gikk det en del tid før saksbehandlersystemet ble tilpasset

En negativ konsekvens med ordning er at jordskiftelagdommerne og jordskifteutrederene har mindre kontakt med jordskiftemiljøet. Det kan bli behov for møteplasser for fagutveksling innad i jordskiftemiljøet.

Evalueriengen er basert på intervju med de involverte ansatte ved de aktuelle tingrettene.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.