Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Digitale ytringer og medborgerskap i Steinkjer

DIGITAL FOLKESTEMME: Seniorrådgiver Håkon Sivertsen hjelper Steinkjer kommune med gjennomføring av innbyggerundersøkelsen Folkestemmen 2018. Opplegg kan lett tilpasse andre kommuner og problemstillinger, sier Sivertsen.
Nesten 4 000 innbyggere har svart på Steinkjer kommunes innbyggerundersøkelse i løpet av den første uka. Det er over dobbelt så mange sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2013.

 

Steinkjer kommune gjennomfører for tiden en spørring blant innbyggerne om opplevelser, oppfatninger og framtidsforventninger til kommune. Man går bredt ut og ber folk flest komme med synspunkter. «Folkestemmen» er navnet på undersøkelsen.

– Trøndelag Forskning og Utvikling bistår når det gjelder infrastrukturen for å gjennomfør selve datainnsamlingen, og gjør den tekniske gjennomføringen av undersøkelsen, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Lokalsamfunnsutvikling

Trøndelag Forskning og Utvikling har også vært med i diskusjonene rundt temaene som tas opp, utforming av spørsmålene og den praktisk gjennomføringen.

– Vi har gjort mange lokalsamfunnsutviklingsprosjekter og arbeidet med kommune 3.0 tematikken, så vi har brakt inn våre erfaring i så måte, sier Sivertsen.

Undersøkelsen er lagt ut på kommunenes hjemmesider, og kommune gjør selv gjort arbeidet med å rekruttere respondenter. Den første uka har ca. 4 000 innbyggere deltatt i undersøkelsen.

Metodiske avveininger

Det er mange metodiske avveining knyttet til en slik datainnsamling for å få utsagnskraftige data. Det ene er antall svar, det andre er kontroll med innsamlingssituasjonen og det trede tredje er måten spørsmålet stilles på slik at de blir forstått og forstått mest mulig likt blant deltageren.

Dette er ikke en evaluering av kommunen, men et forsøk på å fange opp formeninger, signaler og forventinger blant opinionen som det er verdt å reflektere over og ta med seg inn i den videre planleggingen av framtidas Steinkjer.

Nye Steinkjer

– Fokuset er Nye Steinkjer, og innbyggerne i Verran kommune er også invitert til å svare, sier Sivertsen. Det er godt å se at det er bra med svar fra Verran også.

Det er relativ mange spørsmål man utfordres på. Alt fra kommunen som bosted og arbeidsplass, mening om igangsatte prosjekt og prioriteringer, forslag til framtidige satsinger og hvilke rolle den enkelte kan tenke seg som medborger. Og helt til slutt er det en åpen mulighet til å si hva man vil – helt anonymt.

– Selve opplegget er lett å tilpasse andre kommuner og problemstillinger, sier Sivertsen.