Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Digitalt nattilsyn – nyttig og rutinevennlig

MULIGHETER: Velferdsteknologi har et stort potensial både for brukerne og helsetjenestene, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Digital søvnmåling er et potensielt nyttig hjelpemiddel for helseinstitusjoner som er lett å integrere i eksisterende arbeidsrutiner, viser utprøvinger ved Reko Kastvollen rehabiliteringssenter.

 

Søvnkartlegging kan være nyttig for både pasient og helseinstitusjon, konkluderer en undersøkelse gjennomført av Trøndelag Forskning og Utvikling sammen med Reko Kastvollen rehabiliteringssenter.

Prøveproduktet BALT var lett å installere og enkelt å bruke, både når det gjaldt teknologi og praktiske forhold.

Et undervurdert folkehelseproblem

Søvnproblemer er karakterisert som det mest undervurderte folkehelseproblemet og et av de mest vanlige helseproblemene i Norge. Søvnproblem påvirker livskvaliteten og forekommer gjerne sammen med andre helseplager, spesielt nevrologiske tilstander.

Reko Kastvollen rehabiliteringssenter er spesialisert på pasienter med nevrologiske skader. I sitt arbeid med å utvikle tjenestetilbudet har de prøvd ut søvnmåling med BALT sengevakt, et digitalt velferdsteknologiprodukt. Formålet med utprøvingen var å høste erfaringer med arbeidsrutiner, tjenesteutvikling og pasientoppfølging

Bedre pasientoppfølging

– Hjelpemidlene måtte selvsagt tilpasses de eksisterende rutinene, sier Håkon Sivertsen, TFoU, som har hatt ansvaret for utprøvingen. Men de ansatte er stor grad enig om at hjelpemidlet forbedrer pasientoppfølgingen.

Utprøvingene viste for eksempel at det kan være avvik mellom selvrapportert /opplevd søvnperioder og det som er faktisk søvnmønster. Testperioden ga også økt oppmerksomhet rundt fenomenet og førte til økt fokus på «søvnsamtaler».

Stort potensial

Informantene mener det er et stort potensial for digitalt nattilsyn ved institusjoner der søvnproblematikk er helserelatert, og ikke minst der det er behov for tilsyn og assistanse i forbindelse med at bruker står opp om natta.

– Verktøyene må skreddersys avhengig av om det er søvnmålinger som er viktig, eller atferd i forbindelse med at man er våken om natta, sier Sivertsen.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er et samlebegrep for brukerrettet teknologi innen helse- og omsorgssektoren for å skape tryggere hverdag for brukerne og effektive arbeidsdager for hjelperne.