Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Distriktssenteret best på attraktivitet og inkludering

ATTRAKTIVITET: Forsker Arne Moe har sett på hvilke områder kommunene tar Distriktssenterets kunnskap i bruk. Attraktivitet, tilflytting og inkludering er områder der Distriktssenteret gjør en forskjell i kommunene.
ATTRAKTIVITET: Forsker Arne Moe har sett på hvilke områder kommunene tar Distriktssenterets kunnskap i bruk. Attraktivitet, tilflytting og inkludering er områder der Distriktssenteret gjør en forskjell i kommunene.
37 prosent av de som jobber med kommunalt utviklingsarbeid kjenner til Distriktssenteret og dets funksjoner. Kunnskapen fra Distriktssenteret oppleves som nyttig og blir tatt i bruk, spesielt innen områdene kommuneattraktivitet, tilflytting og inkludering. Dette viser en fersk undersøkelse gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU).
– Distriktssenteret har god effekt på disse områdene, mens effektene i arbeidet med kommunereformen er mindre, sier forsker Arne Moe i Trøndelag Forskning og Utvikling.

 

– Distriktssenterets størrelse og antall ansatte tatt i betraktning: Senteret er det relativt godt kjent i målgruppene sine, spesielt i mindre kommuner i distriktene, sier forsker Arne Moe i TFoU.

Har målt effekter for brukerne

På oppdrag for Distriktssenteret har Moe ledet arbeidet med å gjennomføre en brukereffektundersøkelse av senterets arbeid. Formålet med undersøkelsen var på avdekke i hvor stor grad målgruppen for Distriktssenteret kjenner til tilbudet senteret gir, og om kunnskapen fra senteret kommer til nytte og får positive effekter i kommunenes utviklingsarbeid.

Distriktssenteret formidler kunnskap og tilbyr kommunene bistand på en rekke tema, blant annet kommunereformen, næringsutvikling, tilflytting og inkludering, arbeid med kommunens attraktivitet og samfunnsplanlegging. Formidlingen skjer gjennom mange kanaler, både skriftlig i rapporter, på nettsider og i brosjyrer og veiledere, og via direkte kontakt i møter, samtaler og e-postutvekslinger.

Størst effekt på tilflytting, inkludering og attraktivitet

– For at kunnskap som Distriktssenteret sprer skal kunne få effekt, må den både nå fram til brukeren, den må tas aktivt i bruk i arbeidet og deretter kan en se etter effekter i kommunens utviklingsarbeid. Vi finner at det er innenfor tilflytting og inkludering og arbeid med kommunens attraktivitet at Distriktssenterets bidrag har størst effekter, sier Arne Moe.

Innen arbeid med kommunereformen og samfunnsplanlegging rapporteres det imidlertid om relativt små effekter av Distriktssenteret. Bare ti prosent av de som kjenner til Distriktssenteret, mener at Distriktssenterets kunnskap har hatt stor betydning for kommunens arbeid med reformen. For samfunnsplanlegging er den tilsvarende andelen 12 prosent.

Å støtte kommunenes arbeid med kommunereformen er en oppgave Distriktssenteret fikk lagt til de øvrige oppgavene sine på et senere tidspunkt. De har dermed hatt mindre tid til å jobbe med denne oppgaven. Kommunereform og eventuell kommunesammenslåing er dessuten et betent tema i mange kommuner.

Utfordrende rolle i kommunereformen

– Det kan være utfordrende for Distriktssenteret å ta en posisjon som støttespiller i arbeidet med kommunereformen. Men kanskje kan man bruke noen av erfaringene fra arbeidet med attraktivitet og omdømme i kommunene. Dette arbeidet har hatt relativt stor suksess, sier Arne Moe.

Moe trekker også fram at selv om Distriktssenteret når mange med informasjon om samfunnsplanlegging, er både bruk og nytte av denne informasjonen relativt lav. Dette til tross for at det er et område der mange i undersøkelsen opplever at kommunene har stort forbedringspotensial.

– Dette indikerer et behov for ekstern støtte, og vi anbefaler Distriktssenteret å se på hvordan en kan styrke arbeidet på dette området, sier Moe.

Referanse:

Moe, Arne, Håkon Sivertsen og Espen Carlsson. 2015. Brukereffekter av Distriktssenterets kunnskap. Hvilken nytte og anvendelse har kommunene av Distriktssenteret? TFoU-rapport 2015:20. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter