Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Domstolledelse på en ny måte

domstol-sakÅ ha felles leder for flere tingretter gir bedre ressursutnyttelser og mindre sårbarhet, og muligheter for å samordne rutiner. Samtidig endrer det innholdet i lederjobben.
– Men de gjør seg ikke selv. Alle parter må arbeide seg i lag, før man kan ta ut gevinstene, sa Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling da han orientere Domstoladministrasjonens styre om erfaringene fra utprøvingene.

 

Felles ledelse av tingretter er en ordning der en sorenskriver leder mer enn en domstol. Erfaringene fra forsøkene med felles ledelse er:

  • Potensialet for bedre ressursutnyttelse og mer effektiv saksavvikling er betydelig. Et viktig kriterium for å nå dette potensialet er utvikling av de tekniske støtte- og samarbeidssystemene.
  • Distribuerte tingretter utfordrer innholdet i ledelsesoppgavene.
  • Hvordan tingrettene inviteres inn i arbeidet er kritisk for forankring, involvering og forventninger.
Ny lederrolle

– Ordningen utfordrer den klassiske faglederrollen til fordel for mer profesjonell ledelse, sier Håkon Sivertsen, Trøndelag Forskning og Utvikling.  I tillegg endres den stedlige tilstedeværelsen når sorenskriveren må fordele tiden mellom flere tingretter. Da blir det viktig å lage gode rutiner for fjernledelse.

− Opplevelsene av felles ledelse er litt ulike i tingrettene vi har undersøkt, sier Sivertsen. Årsaken er delvis ulike innganger til utprøvingene, delvis kulturforskjeller og ulike størrelser på tingrettene.

Mer fleksibilitet og mindre sårbarhet

– På dommersiden har man i stor grad klart å ta ut forventede effekter i form av mer fleksibilitet, jevnet ut arbeidsbelastning, fått til en moderat spesialisering og dratt nytte av et større fagmiljø, sier Sivertsen. Et eventuelt negativt aspekt for dommerne er mer reising.

– Økt mobilitet blant dommerne, fører til noe merarbeid for enkelte saksbehandlere, sier Sivertsen. Dette gjør at det må brukes mer tid på å finne hensiktsmessige løsninger på saksbehandlersiden i en overgangsfase.

Gjør ordningen permanent

Styret i Domstoladministrasjonen mente at fordelene med felles ledelser er større en ulempene og besluttet at det etableres permanent felles ledelse for Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, og at det etableres permanent felles ledelse for Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Les mer: Felles domstolledelse

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter