Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Drastiske regelendringer for offentlige innkjøp

Øyvind Skogvold
NYE REGLER: – Regelendringene i innkjøpsforskriften byr både på muligheter og utfordringer, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Den nasjonale terskelverdien for offentlige anskaffelser øker fra 500 000 kroner til 1,1 millioner kroner og forhandlingsforbudet fjernes.
– Det er positivt at det åpnes for mer dialog mellom innkjøper og tilbyder, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Utfordringen kan bli å komme i betrakting på nasjonale prosjekter.

 

Regelendringene betyr at innkjøp under 1,1 millioner kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Men departementet understreker at innkjøp under terskelverdien må fortsatt følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling, og det offentlige må kunne dokumentere hvordan konkurransen er gjennomført.

For innkjøp som fremdeles må kunngjøres nasjonalt, innføres en ny og enklere prosedyre. Forhandlingsforbudet fjernes. Nye regler åpner for at leverandører og oppdragsgivere kan gå i dialog når det er behov for det for å få en god anskaffelse.

Drastiske endringer

Endringen er drastisk. Det anslås at hele 80 prosent av de offentlige anskaffelsene, målt i enkeltanskaffelser, er under 1 100 000 kroner.

Trøndelag Forsking og Utvikling har halvparten av sine inntekter fra oppdrag vunnet ved anbudskonkurranser.

– Utfordringene for et regionalt forskningsinstitutt kan bli at det blir vanskeligere å komme i betrakting på nasjonale innkjøp, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. De kan fort skje at det er de store «hoffleverandørene» som tjener på dette. Men det gjenstår å se hvordan framtidig praksis blir.

Mer bruk av kvalifikasjonsanmodninger?

– Man kan jo fortsatt ha interne regler som gjør at man vil benytte åpne anbud likevel, for å sikre at man ikke overser gode leverandører. Eller at bruken av kvalifikasjonsanmodninger i forkant av innkjøpene øker, sier Skogvold

– Men det er positivt det åpnes for utvidet dialog i anbudsprosessene slik at man ikke kaster bort tid og penger på misforståelser og uklarheter, sier Skogvold. Likedan er det positivt at der hvor man av ulike grunner har «prekvalifiserte» kandidater, ikke må lyse ut åpent og «lure» potensielle leverandører til å bruke ressurser på tilbudsskriving som ikke er reell.

Kompetanse viktigst

– Uansett regelverk, det viktigste av alt er bestillerkompetansen til innkjøperne, sier Skogvold. Derfor er det bra at Det nasjonale programmet for leverandørutvikling  videreføres. Men synd at det ikke avsettes ressurser til det såkalte Anskaffelsesakademiet.

Mye tyder imidlertid på at betydningen av transparens i offentlige anskaffelser blir større enn før, og unntaket for enkelte forskningskontrakter gjelder fortsatt.

Planlagt dato for ikrafttredelse er 1. januar 2017.

Les de nye forskriftene her
Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter