Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

Eksempler på vellykket næringsutvikling

Espen Carlsson
STOR VARIASJON: – Næringsutvikling er viktig for arbeidsplasser og bosetting i alle lokalsamfunn, sier prosjektleder Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling.
Overhalla, Selbu og Surnadal kommuner har eksempler på vellykkede kommunale initiativ for å stimulere til næringsutvikling. Samhandling, utviklingskontrakter, bedriftsutviklingstilskudd og infrastrukturutbygging er stikkordene.

 

– Næringsutvikling er svært viktig for å opprettholde og skape attraktive arbeidsplasser og bosetting i alle lokalsamfunn. Og ekstra viktig i distriktskommuner med lange avstander inn til alternative arbeidsmarkedssentra, sier prosjektleder Espen Carlsson, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Men det er stor variasjon i hvordan distriktskommuner arbeider med næringsutvikling og hvordan man lykkes med å bidra til læring og vekst.

Utviklingskontrakter i Overhalla

Overhalla kommune har brukt offentlige forsknings- og utviklingskontrakter til kommunale byggeprosjekter, som involverte flere bedrifter i Skogmo industripark og forskningspartnere.

For de involverte bedriftene bidro dette til læring og utvikling på flere områder. Bedriftene har nå en styrket posisjon innen regional og delvis nasjonal byggenæring. I Overhalla står de involverte bedriftene for om lag 12 prosent av alle arbeidsplasser i kommunen.

Bedriftsutvikling og havneutbygging i Surnadal

Surnadal kommune har kraftfond og ordninger med bedriftsutviklingstilskudd, og kommunen har bidratt til en havneutbygging.

Disse tiltakene har løftet konkurranseevne og vekstmuligheter for Talgø MøreTre. Bedriften har en sterk posisjon i det nasjonale markedet, og gir 120 arbeidsplasser, som tilsvarer fire prosent av arbeidsplassene i Surnadal.

Administrativ og politisk handlekraft i Selbu

I Selbu kommune har politikere og ansatte tatt grep innen utvikling og forvalting av bygg og produksjonslokaler, for å sikre en betydelig kontrakt og utvikling i bedriften SIFA AS.

SIFA A/S har 40 ansatte noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsplassene i kommunene. Bedriften ser også ut til å ha en sterk posisjon som leverandør til konsernet Siemens, og ser ut til å kunne utvikle seg videre.

Nasjonale eksempler

Arbeidet er gjort på oppdrag for Distriktssenteret og ble presentert, samme med andre eksempler fra hele landet, på et webinar 30. januar 2020. Distriktssenteret arbeider blant annet med hvordan distriktskommuner skal oppnå bedre samfunnsutvikling.

NORCE, Oxford Research og Østlandsforskning har sett på eksempler fra andre deler av landet.

Formålet med arbeidet har vært å utvikle kunnskap om hvordan distriktskommuner lykkes med å tilrettelegge for næringsutvikling, og inspirere andre kommuner til hvordan de kan bidra til lokal næringsutvikling gjennom samhandling med næringslivet.