Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

En annerledes ledelsesbok

Hva fårforsidebluesoglederskap du når du blander blues, forskning og praksis? Jo en filosofisk inspirert tilnærming til klok mellomledelse. Niels Arvid Sletterød har sammenfattet flere tiårs forskning på mobilisering, nærværskvalitet og evalueringsdialog til en inspirasjonsbok for mellomledere.

Boka Blues og lederskap – from good to great  – verdibasert og skapende ledelse er skrevet av Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forsking og Utvikling; Rune Myhren, iMantra Conculting og Ole Fogh Kirkeby, Copenhagen business school, og er annerledes både når det gjelder sjanger, skrivemåte og innhold.

Boka bygger på bandet som prestasjonsmetafor og blues som et anslag på en personlig fortellermåte. Boka har en filosofisk grunntone og en ikke standard språkføring. Her er dikt, iscenesatte dialoger og mer tradisjonell sakprosa.

– Kanskje synes noen at boka er så «rar» at de ikke finner meningen og gleden med den, sier forfatter Niels Arvid Sletterød, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Men for de som «får fot» og liker grepet kan den gi en spennende og nyttig reise.

Mellomrommet
– På mange måter handler boka om mellomrommet, rommet mellom forskning, praksis og filosofi, sier Sletterød, som også er de ulike ståstedene for de tre forfatterne.

Dialogformen er enkelte steder valgt for å vise det mellomrommet, og hvor viktig det er når man opplever at man snakker om, og mener, det samme, selv om språket kan være forskjellig. Da får man en slags improvisatorisk opplevelse.

Ingen oppskriftsbok
Boka har ingen enkle løsninger på hva som er god mellomledelse, selv om siste del av bok er en mer tradisjonell fagtekst.

– Boka presenterer kriterier for klok praksis når mellomlederen har den nødvendige friheten og betingelsene for å forløse både individuell og kollektiv skaperkraft, sier Sletterød.

Boka er fundert i propretikk som er en filosofisk coaching teknikk og en selvutviklet nærværsledelsesformel: ATKM-L.

Det ligger mange års forskning på mobilisering, nærværskvalitet og evalueringsdialog bak boka, som avrundes med tekster om de grunnleggende elementene i nærværsledelse og de retoriske betingelsene for å mobilisere for skaperkraft.

Referanse
Sletterød, N.A; R. Myhren og O.F. Kirkeby (2015) Blues og lederskap «from good til great» – verdibasert og skaperkraftig ledelse. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter