Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

En av ti er uinteressert i nyheter

hanne-arne
MEDIEMANGFOLD: Arne Moe og Hanne Hestvik Kleiven i TFoU har gjort en representativ undersøkelse av nordmenns medievaner. En av ti bryr seg ikke om nyheter om politikk, økonomi og samfunnsliv.

Forskere fra Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) har kartlagt nordmenns medievaner, og spesielt hvor flinke vi er til å følge med på nyheter om økonomi, politikk og samfunnsliv. Nå er Arne Moe og Hanne Hestvik Kleiven bekymret for et mindretall som synes å velge bort slike nyheter systematisk.

– 10 prosent er såkalte «nyhetsunnvikere», og har liten kunnskap om samfunnet. Trolig er Facebook den beste kanalen for å nå dem, sier medieforsker Hanne Hestvik Kleiven.

Arne Moe og Hanne Hestvik Kleiven i TFoU har gjennomført en spørreundersøkelse om nordmenns medievaner på oppdrag for Mediemangfoldsutvalget. Et representativt utvalg på 2000 personer er nylig spurt om sine medievaner, og testet på hvor god kunnskap de har om aktuelle politiske, økonomiske og samfunnsmessige nyheter de siste ukene.

– Ut fra svarene kan vi dele befolkningen inn kategorier. Om lag halvparten er nyhetssøkere, som har sterk interesse for å følge med på alle såkalte «harde» nyheter om politikk, økonomi og samfunn. Disse personene er interessert i nyheter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier Arne Moe.

En av ti er nyhetsunnvikere

Det å ikke vise interesse for nyheter om sentrale sammenhenger i samfunnet kan bidra til at man setter seg selv på sidelinja i borgermedvirkning og demokrati. Følger man ikke med, får man heller ikke kunnskapen som skal til for å gjøre seg opp blant annet politiske meninger.

Rundt ti prosent er i den andre enden av skalaen, og velger systematisk bort nyheter om politikk, økonomi og samfunnsliv. De har forskerne kalt «nyhetsunnvikere», og denne gruppen har lavere kunnskap om viktige samfunnssaker enn andre. Mediemangfoldsutvalget er spesielt opptatt av hvordan også denne gruppen kan nås med viktige nyheter om samfunnet, og kanskje er Facebook svaret.

Facebook kan bli en viktig kanal

– Det er sosiale medier som har den klart høyeste dekningen både blant nyhetsunnvikerne, blant minoriteter og blant unge mennesker. Facebook gir en mulighet for å nå dem, og kanskje kan man bruke funksjoner i Facebook for å målrette relevante nyheter mot avgrensede grupper, sier Arne Moe.

Forskerne fant også overraskende kjønnsforskjeller i datamaterialet: Kvinner i alle aldre er mindre interessert i og har mindre kunnskap om dagsaktuell politikk, økonomi og samfunnsliv enn jevnaldrende menn.

– Vi hadde en hypotese om at slike kjønnsforskjeller var mindre blant relativt unge voksne, siden denne generasjonen kvinner tar minst like høy utdanning som menn. Men forskjellene er vel så store i denne aldersgruppen, sier Arne Moe.

Unge med overflatisk mediekonsum

Et annet tydelig funn er at unge under 30 år har et mer overflatisk mediekonsum enn andre når det gjelder politikk, økonomi og samfunn. De bruker sjeldnere tid på å se ferdig hele nyhetssendinger eller debatt- og dokumentasjonsprogrammer på TV, eller på å lese kronikker og debattinnlegg i avisene.