Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

– Et svært viktig fylke i matproduksjonen!

JULELUNSJ: Gunnar Nossum holdt foredrag om nordtrøndersk landbruk på bankens julelunsj, der ansatte og landbrukskunder møttes til trivelig samvær like før jul. Her sammen med bransjeansvarlig landbruk Anja Gotvassli i Sparebank1 Midt-Norge,
JULELUNSJ: Gunnar Nossum holdt foredrag om nordtrøndersk landbruk på bankens julelunsj, der ansatte og landbrukskunder møttes til trivelig samvær like før jul. Her sammen med bransjeansvarlig landbruk Anja Gotvassli i Sparebank1 Midt-Norge,
Gunnar Nossum fra Trøndelag Forskning og Utvikling ga Sparebank1 Midt-Norges ledelse og landbrukskunder klar beskjed under årets julelunsj: Nordtrøndersk landbruk, spesielt melkeproduksjon, er svært viktig i nasjonal sammenheng. Men næringa har behov for store investeringer for å nå målet om økt matproduksjon, og mange melkeprodusenter sliter med motivasjonen for videre drift.

 

Sparebank1 Midt-Norges landbruksavdeling inviterte Gunnar Nossum fra TFoU til å gi landbrukskundene sine et forskerblikk på landbruksnæringa i fylket under sin tradisjonelle julelunsj. Bransjeansvarlig landbruk Anja Gotvasli i banken hadde også invitert fylkeslandbruksdirektør Kirsten I. Værdal til å gi en analyse av vegvalg og muligheter for landbruksnæringa framover.

Viktig, grovforbasert næring

– To tredjedeler av landbruksarealet i Nord-Trøndelag brukes til produksjon av grovfor, og melkeproduksjonen er det klart største og viktigste volumproduksjonen vi har i fylket. I de siste ti årene har vi sett en kraftig nedgang i antall bruk, mens produksjonen holder seg relativt stabil. Men det er et uttalt politisk mål at den skal økes, sa Gunnar Nossum til bankkundene.

Nossum har gjennom en årrekke gjennomført spørreundersøkelser til alle de store landbruksnæringene i fylket. Undersøkelsen til samtlige melkeprodusenter i 2010 skal nå gjentas på nyåret 2016, og både oppdragsgiver hos Fylkesmannen og forskeren er spent på resultatene.

Forsyner andre fylker med melk

– Vi produserer melk til langt flere mennesker enn det bor i Nord-Trøndelag, og står for 12 prosent av den samlede melkeproduksjonen i Norge. Bare Rogaland produserer flere liter. Samtidig raser antall produsenter nedover, noe som betyr at de som er igjen må bli større for å nå målene om økt produksjon. Da trengs det investeringer i nye, moderne og store fjøs framover, sier Nossum. Dersom en skal greie å øke produksjonen av melk, storfe-, lamme- og grisekjøtt med 1,5 prosent i året framover vil det kreve investeringer for rundt 400 millioner årlig i ulike typer fjøs.

I spørreundersøkelsene til melke-, sauekjøtt-, korn- og svineprodusenter samt til økobønder er bøndene spurt både om driftsbygningenes tilstand og egen motivasjon for yrke og videre framtid i produksjonen. Det bekymrer både Nossum og landbruksdirektør Værdal at melkeprodusentene er de som er minst sikre på at de ville valgt yrket sitt på nytt om de fikk muligheten.

Kunnskap og dokumentasjon viktig

– Jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomført disse undersøkelsene, for var vet vi og kan dokumentere godt hvordan det står til i næringene, understreket Kirsten I. Værdal.

Landbruksdirektøren pekte i sitt innlegg på en rekke muligheter og trusler for det nordtrønderske landbruket i årene som kommer. Værdal skrøt av produsentene for å være blant de aller dyktigste bøndene i landet, men mante dem samtidig til årvåkenhet og til å stå sammen i møte med krefter som blant annet truer samvirketanken.

Mante til samhold

– Det er mer enn noen gang viktig at dere som produserer mat står sammen og ikke firer på krav om blant annet importvern og transportutjevning som gjør det mulig å produsere mat over hele landet. Det er langt fra Trøndelag til Oslo, og vi er slik Gunnar Nossum peker på avhengig av å selge mye av det vi produserer andre steder enn i Trøndelag, påpekte landbruksdirektøren.

Gunnar Nossum holdt foredraget sitt for bankkundene på landbrukssida både i Steinkjer, Verdal og Stjørdal.

Referanse

Nossum, Gunnar. 2015. Trøndersk landbruk – investeringer og motivasjon. [lysark] Foredrag holdt 17. desember 2015, Sparebank1 Midt-Norge.

Share on Facebook0Google+0Tweet about this on Twitter