Tilbake icon-news-white.png Aktuelt

TFoU etablerer tydeligere forskningsområder

FORSKNINGSLEDERE: Roald Sand og Håkon Sivertsen leder henholdsvis gruppene forvaltning og næringsutvikling og velferd.
For å posisjonere seg i den nasjonale forskningsverdenen har Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) valgt områdene velferd og forvaltning og næringsutvikling.
– Tilpasningen er et ledd i å bli tydeligere nå det gjelder å søke prosjektmidler fra Norges forskningsråd, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forsking og Utvikling.

 

– Forskningsområdene har klar forankring i forskningsinstituttets strategiske plan, sier direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling. Vi har hatt omfattende interne prosesser for å sikre forankringen av temaområdene både hos styret og de ansatte.

Skogvold understreker at det ikke er noen kursendring i og for seg. Mer en forskningsmessig konkretisering og navnsetting av aktiviteter som man allerede driver med.

– Vi har tatt utgangspunkt i den prosjekt- og kompetanseprofilen vi har hatt de siste årene, og rammet den inn med begrepene velferd og forvaltnings- og næringsutvikling, sier Skogvold. Den største praktisk konsekvensen er klarer kriterier i rekrutteringen av kompetanse og nye medarbeidere.

Bidrag og oppdrag

– Trøndelag Forskning og Utvikling skal fortsatt konkurrere om oppdrag som lyses ut av arbeids- og næringslivet, sier Skogvold. Bidragsprosjekter og oppdragsprosjektene er to sider av samme sak og utfyller hverandre. Et fokus på mer bidragsprosjekter skal styrke vår kompetanse som oppdragsforskere også.

Bidragsprosjektene er styrt av Norges forskningsråd sine programmer, og er de langsiktige nasjonale satsinger på hvor det er behov for kunnskap og forskning. Her kan forskningsinstitutter søk om midler (bidrag) og delta i kunnskapsproduksjon. Formålet er å bidra i den nasjonale og intensjonale kunnskapsfronten gjennom vitenskapelige publisering.

Oppdragsforskning er basert på utlysninger og forespørsler fra forvaltningen, bransjeorganisasjoner og næringslivet om løsningsforslag av konkrete anvendte kunnskapsbehov.

To forskergrupper

Trøndelag Forskning og Utvikling tydeliggjør forskningsområdene forvaltnings- og næringsutvikling og velferd.

Forvaltning og næringsutvikling skal utvikle kunnskap for et bedre samfunn på fagområdene innovasjon og bedriftsutvikling, næringspolitikk og virkemidler, forvaltningsutvikling og regional utvikling. Forskningsleder er seniorforsker Roald Sand.

Gruppen Velferd har kunnskapsfokuset på samfunns- og fagområdene helse- og omsorgstjenester, oppvekst og inkludering og anskaffelser. Forskningsleder er seniorrådgiver Håkon Sivertsen.

Praksisnært

Felles for begge gruppene er at empirien er basert på et tett samarbeid med praksisfeltet i form av studier, analyser og evalueringer på oppdrag fra departementer, direktorater, kommunesektoren, bransjeorganisasjoner, bedrifter og forskningsråd.