EU-Kontroll

EU-kontrollen består av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

  • I trafikksikkerhets-delen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser.
  • I miljø-delen måles støy og avgasser.

Målet med EU-kontroll er å få en tryggere og mer miljøvennlig bilhverdag.

Bilen må godkjennes i en etterkontroll senest innen 2 måneder etter EU-kontrollen, eller innen den opprinnelige fristen for EU-kontroll (det som kommer først).

For å finne bilens frist for EU-kontroll sjekk: Hvem eier bilen

En EU-kontroll er ikke en tilstandsrapport. Driftssikkerhet og små rustskader fanges ikke opp i kontrollen.

Dette er typiske ting som blir sjekket på EU-kontrollen:

  • Det elektroniske stabilitetssystemet
  • Bilens airbager
  • Bremseskiver, -klosser og -bånd
  • Eventuelle lekkasjer
  • Lykter
  • Karosseri
  • Hjuloppheng

Nedenfor ser du en liste over hvilken «score» hvert punkt får:

-: Betyr at punktet ikke er aktuelt for dette kjøretøyet.
0: Punktet er kontrollert og godkjent.
1: Punktet har mangler, men rettes opp uten etterkontroll.
2: Mangler som må rettes, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan.
3: Mangler som fører til kjøreforbud, og krever etterkontroll av godkjent kontrollorgan etter utbedring.

4: Punktet kan ikke kontrolleres grunnet klimatiske forhold. Skal måles på en senere kontroll av kjøretøyet hvis dette er klimatisk mulig.

Legg igjen en kommentar